נתן ורחל שרנסקי בשיח על אתגרי המדינה היהודית בעבר אל מול משימות דורנו