אודות המרכז ללכידות יהודית-ישראלית

האיום הגדול ביותר על העם היהודי בדורנו הוא המחלוקת הפנימית, בין יהודים לבין עצמם. המחלוקת – שכבר הובילה את העם היהודי לטרגדיות גדולות הן בעבר הן בהווה הקרוב והעכשווי– ממשיכה לכרסם בנו והיא מטילה צל כבד על עתיד העם היהודי בישראל ובעולם כולו.
המרכז ללכידות יהודית-ישראלית פועל לשינוי המגמה: מטרתנו היא חידוש וביסוס הסולידאריות בין חלקי העם ושימור והעמקה של תחושת האחווה, השותפות והערבות ההדדית – גם בתנאים של מחלוקת רעיונית – בין יהודים בישראל ומחוצה לה. המרכז יגבש אסטרטגיה, מדיניות וכלים להתערבות מתוך מחויבות להשקפת עולם פלוראליסטית ומכילה.