אירועים עתידיים

28.3
2023
בשעה 16:00

הצגת ממצאי מדד הפלורליזם לשנת 2023

ממצאי סקר מקיף אודות הפלורליזם בחברה הישראלית יוצגו בוובינר ולאחר מכן יתקיים דיון בשאלות העקרוניות ובהשלכות המדיניות שעולות מהנתונים.