אירועים עתידיים

18.7
2024
בשעה 18:00

הסכת העם היהודי: הניתוח של JPPI

בעוד ישראל עומדת בצומת קריטי ויוצאת למלחמה, המכון למדיניות העם היהודי (JPPI) עורך הערכת מצב יומית מעמיקה בחסות JFNA והסוכנות היהודית.