אירוע פרידה מחברנו מייק הרצוג לקראת יציאתו לתפקיד שגריר ישראל בארה"ב