בחיפוש אחר אותנטיות – ביטויים חדשים של יהדות בצפון אמריקה

יחסי ישראל-תפוצות

בחיפוש אחר אותנטיות – ביטויים חדשים של יהדות בצפון אמריקה

סקירה מקיפה אודות ההתחדשות הזהותית והתרבותית של הקהילות היהודיות בצפון אמריקה.

מאת: דן פפרמן

הבא