גיאופוליטיקה

מדד קול העם לחודש נובמבר 2023

עלייה משמעותית בתחושה בקרב יהודים שהמלחמה משפיעה באופן שלילי על הביטחון האישי שלהם.

  • עלייה בשיעור הליברלים האומרים שהמלחמה "מרחיקה אותם מישראל".
  • הסכמה רחבה שהתקשורת האמריקאית מסקרת את ישראל בצורה מוטה.

קול-העם-שבוע-3-דו״ח

יהודי ארה״ב חשים חרדה הולכת וגוברת לביטחונם האישי בעקבות המלחמה. כך עולה מסקר של המכון למדיניות העם היהודי שנעשה בשיתוף עם משרד התפוצות, במסגרת פרויקט ״קול העם היהודי״ מיסודם של ה-JPPI וההסתדרות הציונית העולמית.

עוד נמצא כי בשבוע השלישי למלחמה חלה עלייה במספר היהודים בעלי השקפת עולם ליברלית האומרים שהמלחמה "מרחיקה אותם מישראל".

מלחמת ״חרבות ברזל״ נמצאת במרכז השיח של היהודים בארה״ב . רוב המשיבים מדברים על המלחמה עם בני משפחה וחברים יהודים אבל פחות במקום העבודה.

יהודי ארה״ב חושבים שהסיקור של התקשורת האמריקאית מוטה נגד ישראל.

ד״ר שוקי פרידמן, סגן נשיא JPPI, אמר על הממצאים: "העלייה המשמעותית באירועים אנטישמיים בארה"ב ובעולם הגבירה את החרדות של יהודים לבטחונם האישי בעקבות המלחמה, בעקבות עליה משמעותית בביקורת ובשנאה כלפי ישראל וכלפי היהודים. בנוסף, יש דאגה גוברת שבמקום ללכד את הקהילה היהודית, המלחמה המתמשכת, הסיקור המוטה נגד ישראל בתקשורת והקושי של ישראל להוביל את הנרטיב , מובילה לתחושה גוברת של ניכור מישראל גם  בקרב חלקים הליברליים יותר בקהילה היהודית בארה״ב, הדבר בולט במיוחד בקרב אלה שלא ביקרו בארץ מעולם".

 

הממצאים המפורטים:

תחושת האיום

שלושה שבועות מאז פרצה הלחימה, ויהודי ארה״ב מדווחים כי המלחמה משפיעה באופן שלילי על הביטחון האישי שלהם וחרדה מהאנטישמיות שהולכת וגוברת. החשש גדול יותר בקרב דתיים וחרדים והוא עומד על 85%. יש לציין כי כבר בשבוע הראשון למלחמה ניכר חשש מפני השפעתה על בטחון היהודים בארה״ב, וחשש זה התחזק מאוד.

 רוצים יותר אבטחה, יותר משטרה, ויותר הסברה ישראלית

קבוצה גדולה ממשיבי הסקר סבורים שנוכחות מוגברת של משטרה, אבטחה מוגברת של מוסדות יהודיים ושיפור ההסברה הישראלית של מטרות המלחמה וצעדיה, אלה הצעדים שיאפשרו להם להיות יותר בטוחים.

 

47% אבטחה במוסדות יהודיים
43% מיקוד משטרתי באבטחת היהודים
43% הסברה טובה יותר של פעולות ישראל
27% יותר אפשרות ליהודים להתאסף יחד
22% ארגיש יותר בטוח רק כשהמלחמה תיגמר
20% דיאלוג עם קבוצות של מתנגדים למלחמה
11% שום דבר לא יגרום לי להרגיש יותר בטוח
4% אף אחת מהאפשרויות

 

קירבה לישראל

מן הסקר עולה עוד כי למלחמה השפעה על מידת הקרבה שחשים יהודי ארה״ב לישראל. הירידה המשמעותית ביותר בהזדהות עם ישראל נרשמה אצל מי שמגדירים עצמם ליברלים מאד, כאשר רק 46% מהם מדווחים שהאירועים מקרבים אותם לישראל.

בבחינה על פי זרם דתי עיקר הירידה נצפית בקרב יהודים המזדהים כרפורמים. בקרב יהודים אלה, שיעורם של מי שאומרים שהאירועים יקרבו אותם לישראל ירד מ-72% בשבוע הראשון של המלחמה ל-59% בשבוע השלישי.

 

 תמיכה אקטיבית בישראל:

בשבוע השלישי נרשמת ירידה קלה בתמיכה ה״אקטיבית״ בישראל של המשיבים, כאשר נראה שישנו קשר ישיר בין שימור רמת התמיכה האקטיבית לבין מי שביקר או לא ביקר בישראל.

מי שחיו בישראל, או ביקרו בה יותר מפעם אחת, גם תומכים אקטיבית בישראל יותר מאחרים, וגם נשחקים פחות ממי שביקרו בישראל פעם אחת או לא ביקרו בה בכלל.

סיקור המלחמה בתקשורת

72% מהנסקרים סברו שהסיקור התקשורתי בתקשורת האמריקאית מוטה נגד ישראל. רק שיעור קטן מביניהם סבורים שהסיקור מוטה נגד הפלשתינים. כרבע מהם סבורים שהסיקור הוגן באופן כללי, כאשר קבוצה זו ניכרת במיוחד בקרב יהודים ליברלים, המשתייכים לזרמים הדתיים הפרוגרסיביים או לא משתייכים לאף זרם.

מה״מאוד ליברלים״ קצת יותר משליש סבורים שהסיקור הוגן (36%), כשליש (33%) סבורים שהסיקור מוטה נגד ישראל, 10% סבורים שהוא מוטה נגד הפלשתינים.

שיחות על המלחמה:

המלחמה שנמצאת בראש כותרות העיתונים והטלוויזיה כבר שלושה שבועות נמצאת במרכז השיח של יהודי ארצות הברית, – 90% מקיימים שיחות עם משפחה וחברים יהודים, אך רק 25% מהם מקיימים שיחות עם חבריהם לעבודה שאינם יהודים.

 

חברים לעבודה חברים לא יהודים חברים יהודים משפחה
25% 77% 90% 90% רפורמים
24% 65% 80% 85% ללא זרם
22% 67% 88% 88% קונסרבטיבים
27% 66% 93% 90% אורתודוקסים
33% 58% 89% 84% חרדים

 

 

הסברה ישראלית:

עלייה בביקורת על "ההסברה הישראלית״ בשבוע השלישי של המלחמה שנובעת בין היתר משחיקת הרושם הראשוני של מעשי הזוועה של החמא״ס, המעבר של ישראל מספיגה להתקפה, שינוי בטון של התקשורת האמריקאית ,  התגברות של תחושת אי נוחות מהמדיניות הישראלית בעיקר בקרב מי שמגדירים עצמם ליברלים – ועוד.

המכון למדיניות העם היהודי בשיתוף עם משרד התפוצות עוקב מאז תחילת המבצע אחר הלכי הרוח בקרב יהודי ארצות הברית.  הדו״ח שמתפרסם היום הוא ניתוח של סקר שנערך בקרב 696 יהודים בארה״ב הרשומים לפאנל
קול העם היהודי" מיסודם של ה-JPPI וההסתדרות הציונית העולמית והוא מאפשר לזהות מגמות, עמדות מובהקות, וכן פערים בין קבוצות שונות של יהודים על פי השתייכות דתית, קרבה לישראל, עמדה פוליטית, קשר ליהדות ועוד.