הבחירות לנשיאות צרפת, מנקודת מבט של העולם היהודי

ד"ר דב מימון, מומחה ליהדות צרפת ועמית בכיר במכון למדיניות העם היהודי, בתוכנית לונדון וקירשנבאום על הבחירות לנשיאות צרפת, מנקודת מבט של העולם היהודי

ד"ר דב מימון, מומחה ליהדות צרפת ועמית בכיר במכון למדיניות העם היהודי, בתוכנית לונדון וקירשנבאום על הבחירות לנשיאות צרפת, מנקודת מבט של העולם היהודי