אודות המרכז לחוסן יהודי

המרכז לחוסן יהודי מאגד במוקד אחד את הפרויקטים שעוסקים בהתמודדות עם האתגרים המאיימים פיזית על חוסנו של העם היהודי: השרידות, הביטחון, ועל השגשוג החומרי של ישראל והעם היהודי כולו. עיקר עניינו והתמחותו של המרכז הוא באותם אתגרים, ואף הזדמנויות, הניצבים בפני העם היהודי כמכלול: עם אחד החולק זהות, גורל ואתגרים משותפים.