הערות

1 הדיאלוג של המכון למדיניות העם היהודי והסקר המתלווה אליו משקפים את ממוצע הדעות של קבוצה נבחרת, המורכבת ברובה ממנהיגים יהודיים ומיהודים שמעורבותם בקהילה גבוהה, אשר בחרו להשתתף בדיאלוג. פירוט בנושא זה ראו בנספח.
2 עוד בנושאים אלה, ועל חלק מן הסיבוכים הכרוכים בהתמודדות מולם, ראו: האתגר החרדי, מאת דב מימון ושמואל רוזנר, המכון למדיניות העם היהודי, 2013. מחקר זה זיהה שלושה תחומי דאגה, שכל אחד מהם ראוי לאסטרטגיה משלו: תרומה למשק; היעדר שוויון בנטל; כפייה דתית.
3 הסקר, שנערך ע”י חברת “פאנלס פוליטיקס”, הוא מדגם מדעי של תושבי ישראל. הוא בוצע ע”י מנחם לזר מ”פאנלס פוליטיקס” והממצאים בוססו על מדגם גדול יחסית של 1,300 משיבים, עם סטיית תקן של 5.6% אצל ערבים ו-3.1% אצל יהודים. פרטים נוספים על הסקר ראו ב-:
jppi.org.il/new/en/article/english-2017-pluralism-index-survey-results/#.WRF5_VN97Vo
4 www.jppi.org.il%2Fuploads%2F2016Dialogue_heb.pdf&usg=AFQjCNElF_h0whrGrB0J4qjWjHkdvzgqxg
5 www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUqcKC3IHWAhXFOBQKHSE0AOMQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fjppi.org.il%2Fnew%2Fhe%2Farticle%2Fenglish-jewish-values-and-israels-use-of-force-in-armed-conflict-perspectives-from-world-jewry%2F&usg=AFQjCNGQYh-eJJl3rESiEz48OwTlrCeE7w
6 www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXhf353IHWAhXEvRQKHcsmCEIQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fjppi.org.il%2Fuploads%2Fjewish_and_Democratic-Hebrew.pdf&usg=AFQjCNHFmUvjPr0WmPRMIc5-9vB3O1zRKg
7 על הצעות השרים ישראל כץ וזאב אלקין, והתנגדות הממשל האמריקאי להצעת כץ, ראו לדוגמה: השר כ״ץ: נשכנע את טראמפ, חוק ירושלים רבתי יעבור, שירית אביטן כהן, NRG, 29 באוקטובר 2017.
8 See Hebrew)): תכנית אסטרטגית לחיזוק מעמדה של ירושלים כבירה ציביליזציונית של העם היהודי, המכון למדיניות העם היהודי, 2007.
jppi.org.il/he/uploads/Jerusalem-%20A%20Strategic%20Plan%20for%20the%20Srengthening%20of%20Jerusalem%20as%20the%20Civilization%20Capital%20of%20the%20%20Jewish%20People-Heb.pdf
9 Caulfield South, Melbourne, Australia, Sunday 19th February, 2017, Moderator: John Searle, Note Taker: Ariella Birnbaum.
10 Washington DC dialogue. April 5, 2017. Moderator: John Ruskay, note Taker: Naomi Rosenblatt.
11 Curutiba, Brazil, notes by Alberto Milkewitz.
12 Paris dialogue. January 22, 2017. Moderator: Gil Taieb.
13 "למען ציון לא אחשה" יחס יהדות התפוצה לירושלים, גבריאל (גבי) שפר ואייל צור, מכון ירושלים לחקר ישראל, 2011
14 From notes by Shmuel Rosner. Ann Arbor, Michigan, April 25 2017. Moderator: Shmuel Rosner Note
Takers: Max Glick and Ayelet Shapiro.
15 West Palm Beach, March 13, 2017, moderator: John Ruskay, note Taker: Patrice Gilbert.
16 Dialogue session in Minneapolis, MN, March 8, 2017, Moderator: Rabbi Hayim Herring, Ph.D. Note Taker: Terri Krivosha.
17 Ann Arbor, see 9
18 St. Louis, MO, 3/13/2017, Moderator: Barry Rosenberg, Note Taker: Rabbi Tracy Nathan.
19 ראו בנספח פרטים מלאים על הרכב משתתפי הדיאלוג
20 Cleveland, March 30 2017, group 8 notes.
21 Zurich Discussion Notes, April 6, 2017. Moderator: Guy Spier.
22 Dialogue in Jerusalem, moderator Shmuel Rosner, note taker Inbal Hackman.
23 חשוב לציין כי שני הסקרים שאנו מציגים כאן אינם ניתנים להשוואה מבחינה סטטיסטית. הסקר בישראל הינו מדגם מדעי של יהודי ישראל. הסקר של יהודי העולם מייצג את ממוצע הדעות של קבוצה שבחרה את עצמה (ראה הערות קודמות).
24 35% מהישראלים מגדירים עצמם כ”חילונים לגמרי”, 10% – כדתיים, ו-9% – כחרדים. ראו:
jppi.org.il/new/en/article/english-2017-pluralism-index-survey-results/#.WRF5_VN97Vo
25 הדיאלוג בשיקגו, רשם שמואל רוזנר.
26 דיאלוג שנערך ב”היברו יוניון קולג’”, ניו יורק, ב-15 במארס 2017. מנחה: ג’ון רסקיי.
27 ניתן לקרוא את הפרק המלא בכתובת:
You can read the full chapter here: jppi.org.il/new/en/article/english-exploring-the-jewish-spectrum-in-a-time-of-fluid-identity/#.WVpbnRN97Vo
28 30 מארס 2017, קבוצה 8.
29 2 אפריל 2017. מנחה: אליסון מרקוס. רושמת: מרילין אדס.
30 סידני, אוסטרליה, 15 מאי 2017. מנחה: ד”ר רון וייזר. רושמת: היילי הדסין.
31 הדיאלוג בקליבלנד, קבוצה 6.
32 ראוי לציין כי הרפורמים מדרגים רבים מן המרכיבים בדירוג נמוך בהשוואה לאלה המגדירים עצמם כמשתייכים לקבוצות האחרות. כך שההבדל כאן (מעמד ירושלים כבירה) אינו אלא מקרה נוסף המצביע על נטייה פחותה של המשתתפים הרפורמים לדרג היבט כלשהו של הקשר לירושלים ברמה גבוהה יחסית. ראו, לדוגמה, את ההשוואה בין משיבים רפורמים וקונסרבטיבים, וכיצד נבדלים דירוגי המרכיבים מצידם (הדירוג הממוצע של המשיבים האורתודוכסיים – 3.26 – גבוה יותר מזה של הרפורמים ונמוך מזה של הקונסרבטיבים. הדירוג של החילונים – 3.10 – עדיין גבוה יותר מזה של הרפורמים).
רפורמים קונסרבטיבים
היסטוריה 3.75 3.85
דת 3.36 3.55
רוחניות 3.34 3.6
תרבות 3.04 3.3
חזות ונוף 3.02 3.34
בירה 2.84 3.31
חברתי 2.43 2.63
חיים עירוניים 2.33 2.73
ממוצע 3.01 3.29
33 סקרים פנימיים שנערכו ע”י מוסדות ישראליים מצביעים על שביעות רצון גדולה אף יותר של תושבי ירושלים מהכיוון בו מתפתחת העיר.
34 ראו: המכון למדיניות העם היהודי, הערכה שנתית 2016, פרק 8, אוכלוסיית ישראל, עם תת-פרק מיוחד על ירושלים jppi.org.il/uploads/2016_The_Population_of_Israel.pdf
35 בהתבסס על ניתוח של פרופ’ רבהון לתקופת החומש 2009-2103.
36 מספר זה מתייחס ליהודים “מסורתיים, לא דתיים” וליהודים “מסורתיים-דתיים”. שיעורי היהודים ה”חילונים” וה”דתיים” בירושלים נותרו ללא שינוי, לפי הערכתו של רבהון.
37 בירושלים הליכוד זכה ב-24.23% מכלל הקולות, ואילו 21.11% מכלל תושבי הבירה שהשתתפו בבחירות הצביעו בעד דגל התורה, 11.96% בעד ש”ס, 9.68% בעד המחנה הציוני, 8.32% – הבית היהודי, 7.19% – “יחד” (המפלגה הימנית-קיצונית בהנהגתו של אלי ישי, שלא עברה את אחוז החסימה), 4.68% בעד “כולנו” (מפלגתו של משה כחלון), 4.21 % – “יש עתיד”, 2.37% – ישראל ביתנו, ו-1.24% בעד הרשימה המשותפת (איחוד המפלגות הערביות). ראו” תוצאות הבחירות לפי ערים: הליכוד זכה בשמונה מבין עשר הערים הגדולות, “הארץ”, 18 מארס 2015.
38 הדיאלוג ב”היברו יוניון קולג’”.
39 קולפילד סאות’, מלבורן, אוסטרליה.
40 הפדרציה של ניו יורק, קבוצה 4.
41 יוסוף, המועמד הערבי במשחק בחירות זה, היה המועמד היחיד שהביע תמיכה במדינה פלסטינית.
42 Analysis: Why Jerusalem is the poorest city in the country, Jerusalem Post, 6.23.2016.
43 עמית אפרתי: הקשר שכל כך קשה לנו לקבל: ההרעה המתמשכת במצבם הכלכלי של ערביי מזרח-ירושלים כסיבה מרכזית למצבם הנוכחי. המכון למחקרי ביטחון לאומי, 2016.
44 מזרח ירושלים, 2015: עובדות ומספרים, עודכן: 12 מאי 2015
45 מכון ירושלים לחקר ישראל, ירושלים: עובדות ומגמות, 2013
46 קוריטיבה, ברזיל, 19 מארס 2017. מנחים: סרג’יו נפשן ואלברטו מילקביץ. קבוצת המשתתפים הורכבה מנציגי הקהילה, צעירים חברי תנועת נוער כגון “דרור הבונים”, נשים מ”ויצ’ו” ומ”נעמת”, בית-הספר הקהילתי, מוזיאון השואה, “בני ברית”, הפדרציה היהודית, מורים, בני כל הגילים.
47 האמירה “סביר שירושלים דו-לאומית תעורר אלימות” קיבלה רמת הסכמה של 2.7 בסולם של 1-4.
48 See: UNESCO adopts another resolution ignoring Jewish link to Temple Mount, Times of Israel, October 26, 2016.
49 See: UNESCO denies once more Israeli sovereignty in Jerusalem, Itamar Eichner, Ynet News, July 4, 2017.
50 See: Trump’s elected US ambassador to Israel David Friedman said that he was looking forward to working in a “US embassy in Israel’s eternal capital, Jerusalem”. See: Jerusalem Post, December 16, 2016.
51 See: Trump’s elected US ambassador to Israel David Friedman said that he was looking forward to working in a “US embassy in Israel’s eternal capital, Jerusalem”. See: Jerusalem Post, December 16, 2016.
52 See: Remarks on Middle East Peace, John Kerry , Secretary of State, The Dean Acheson Auditoriu, Washington, DC, December 28, 2016. www.state.gov/secretary/remarks/2016/12/266119.htm
53 See: Remarks on Middle East Peace, John Kerry , Secretary of State, The Dean Acheson Auditoriu, Washington, DC, December 28, 2016. www.state.gov/secretary/remarks/2016/12/266119.htm
54 See for example: Analysis: Turkey’s Erdogan Stakes His Claim To Jerusalem, Seth Frantzman, Jerusalem Post, May 9, 2017.
55 נכתבו אינסוף מילים על מעמדה של ירושלים. לצורך סקירה מקיפה על הנושא, ראו:
Is Jerusalem Really Negotiable? An Analysis of Jerusalem’s Place in the Peace Process, Alan Baker, Jerusalem Center for Public Affairs (JCPA), 2012.
למעשה, עד כה מסרב העולם להכיר אפילו בירושלים המערבית כבירתה של מדינת ישראל.
56 See: www.ajc.org/site/apps/nlnet/content3.aspx?c=7oJILSPwFfJSG&b=8479755&ct=12476755
57 או: J Street – National Post-Election Survey: November 8, 2016.
מסקרי J Street עולה באופן ברור כי ירושלים מסבכת את תגובותיהם של יהודי ארה”ב. כאשר ירושלים נכללת כחלק מעיסקת פתרון שתי המדינות מורגשת ירידה בתמיכה בעיסקה (לדוגמה, הנוסחה הבאה זוכה לתמיכה של 72%, בהשוואה לתמיכה בת 81% לנוסחה שאיננה כוללת את ירושלים: “אני תומך בפתרון של שתי מדינות המצהיר על סיום הסכסוך הפלסטיני-ישראלי, שבעקבותיו יכוננו כל מדינות ערב קשרים דיפלומטיים מלאים עם ישראל, ותוקם מדינה פלסטינית עצמאית בגדה המערבית ובעזה, כשבירתה היא ירושלים המזרחית”).
58 till Connected: American Jewish Attitudes about Israel, Maurice and Marilyn Cohen Center for Modern Jewish Studies, 2010.
59 ציפי ישראלי, מבט על מס’ 936, 15 יוני 2017.
60 סקרים מטעם “ידיעות אחרונות” ו”ישראל היום” נערכו בעת החגיגות לציון מלאת 50 שנה ליום ירושלים.
61 ספר זה מתייחס ליהודים ישראלים, להוציא מתנחלים. 10% מן המשיבים אמרו כי ביקרו פעם אחת בהר הבית, 8% ביקרו יותר מפעם אחת, 6% ביקרו באתר במסגרת שירותם הצבאי או בקשר לעבודתם.
62 רוב המשתתפים גם אינם מאמינים כי לחלוקת ירושלים יש סיכוי גבוה להתממש. כאשר המכון למדיניות העם היהודי הציג שאלה בדבר יחסי ערבים-יהודים בירושלים והציע את האפשרות של “אין זה משנה לכאן או לכאן, כי בסופו של דבר העיר תחולק”, רק 5% אמרו כי הם “מסכימים בהחלט” לקביעה זו, ו-20% הסכימו עימה. אין להבין מכך בהכרח כי הם אינם צופים חלוקה (יכול להיות שהם חושבים שליחסי יהודים-ערבים יש “חשיבות”, או “משמעות”, גם אם צפויה חלוקה של העיר), אולם כעבור חלק מהם, סביר להניח שזו משמעות תשובתם – כלומר מתן סיכוי נמוך או נמוך מאוד לחלוקת העיר.
63 גם במענה על שאלה זו נמצא הבדל משמעותי בין גברים ונשים, כאשר הנשים היו חשדניות יותר לגבי ההסדר המוצע. 19% מן הנשים הסכימו “בהחלט” לקביעה זו, לעומת 29% מן הגברים; 29% מן הנשים התנגדו “בתוקף”, לקביעה, בהשוואה ל-21% מן הגברים.
64 סמינר התיאולוגי היהודי, ניו יורק, 22 בפברואר 2017. מנחים: ארנולד אייזן, ג’ון רסקיי. רשם: הרב ברטון ויסוצקי.
65 25 אפריל 2017. מנחה רייצ’ל איין.
66 ראו: חרדים בארה”ב, ההערכה השנתית של המכון למדיניות העם היהודי, 2016. הפרק מתחיל בקביעה כי “הגידול בשיעורה של אוכלוסייה האורתודוכסית בקרב האוכלוסייה היהודית בארה”ב עלול לערער קונצפציות מקובלות לגבי האופי הכללי של יהדות ארה”ב”.
67 On the Haredi challenge in Israel see JPPI, Dov Maimon and Shmuel Rosner, 2013. jppi.org.il/new/en/article/english-the-haredi-challenge/#.WWuZ4tN95sM
68 ניתן לראות ממצאים אלה ואת כל יתר החומר הקשור לכך ב-:
jppi.org.il/new/en/article/english-2017-pluralism-index-survey-results/#.WWuAYNN95sM
69 שימו לב לכך שהגרף משקף מיזוג של שתי שאלות נפרדות.
70 גם במקרה זה, בצורתו המקורית של הסקר היו אלה שתי אמירות נפרדות: 1. הגידול באוכלוסייה הלא-יהודית של ירושלים הוא התפתחות חיובית, משום שהוא הופך את העיר ליותר מגוונת. 2. הגידול באוכלוסייה החרדית של ירושלים הינו התפתחות חיובית, משום שהוא הופך את העיר ליותר מגוונת. צירפנו את התשובות כאן לגרף אחד, משום שכך קל יותר לעשות השוואות ביניהן.
71 דיון הפדרציה של ניו יורק, קבוצה 1.
72 חשוב לחזור ולהדגיש כי הסקר נערך זמן ניכר לפני פרוץ האלימות סביב הר הבית ביולי 2017.
73 See: The two Kotels solution: Cheer it with a grain of sadness, Shmuel Rosner, Jewish Journal, Feb. 1, 2016.
74 See: Is the Kotel compromise dead? Answering a reader’s question, Shmuel Rosner, Jewish Journal, March 29, 2016.
75 See: Herman, Tamar, (May 2013), “Israeli public opinion on the Women of the Wall,” IDI (http:// en.idi.org.il/analysis/articles/israeli-public-opinion-on-the-women-of-the-wall).
בין היתר נאמר במחקר:" "נתוני הסקר מראים כי התמיכה בדרישת נשות הכותל לקבל הרשאה להתפלל בכותל המערבי כשהן לבושות טליתות ועוטות תפילין איננה מתפלגת באורח שווה בציבור הישראלי, והיא מרוכזת אצל ישראלים שנולדו באירופה ובאמריקה ובילדיהם (למעט ישראלים שנולדו בשטחי בריה"מ לשעבר), ישראלים בעלי השכלה גבוהה, וישראלים מסורתיים וחילונים. לעומת זאת, התמיכה בנשות הכותל נמוכה הרבה יותר בקרב ישראלים ילידי אסיה ואפריקה, ישראלים שרמת השכלתם נמוכה, יהודים דתיים בישראל, ונמוכה עוד יותר בקרב חרדים".
76 Page 83 in the report. jppi.org.il/uploads/jewish_and_democratic-eng.pdf
77 Rosner, Shmuel, (2011), “Debating religion and state, debating distancing,“ JPPI
78 קבוצה 1, מנחה: ברוס גודמן, רשם: לקשמי נבל.
79 הפדרציה של ניו יורק, קבוצה 1. רשמת: אנדריאה פליישהאקר.
80 סקר מכון “מידגם” עבור “ידיעות אחרונות”, 2 יוני 2017.
81 הנוסח המדויק של השאלה היה: הועלתה לאחרונה הצעה להקצות סמוך לכותל המערבי – אתר קדוש ליהודים – אזור לתפילה יהודית ללא הפרדה בין המינים. כרגע התפילות נערכות בהתאם למסורת האורתודוכסית, כאשר גברים ונשים מופרדים במחיצה. האם אתה תומך או מתנגד להקמת אזור תפילה מעורב לגברים ולנשים בקירבת הכותל?
See: AJC’s 2016 Survey of American Jewish Opinion, conducted by the research company SSRS,
82 “פיו” הציג שאלה מוזרה במקצת: “האם יש להתיר לנשים להתפלל בקול רם בקירבת הכותל?” עלינו להניח כי רוב המשיבים הבינו שזו שאלה אודות “נשות הכותל”, אולם הניסוח (המחלוקת מעולם לא נסבה על רמת הקולניות של התפילה) מותיר ספק לגבי ממצאים אלה.
See: Israel’s Religiously Divided Society, Pew, 2016.
83 See: Survey Results Are In: 62% of Israelis Believe Everyone Should be Allowed to Pray at Kotel, www.schechter.edu/survey-results-62-israelis-believe-everyone-allowed-pray-kotel/
84 www.rudermanfoundation.org/news-and-events/news/poll-israeli-attitudes-toward-american-jews
85 יצוין כי סקר זה השתמש בניסוח המעורר שאלות. דעתם של יהודים ישראלים על הקהילה החרדית איננה חיובית, ולכן הזכרת העובדה שהחלטת הממשלה נתקבלה “לפי דרישת המפלגות החרדיות” מזמינה תגובה מסוימת מצד המשיבים.
86 הסקר נערך ע”י מרכז ליבה, המתנגד לפשרת הכותל. ראו:
www.libayehudit.org/en
87 ראה: נתניהו: ירושלים היא בירתו של העם היהודי, ורק שלו, “הארץ”, 17 מאי 2015
88 ישנם יהודים שאינם ממתינים לקבלת רשות מישראל בכל הנוגע לניסיון להשפיע על עתיד ירושלים. הדבר בלט כמה נקודות של המו”מ בין ישראל והפלסטינים. See: Whose Jerusalem Is It, Anyway?, Shmuel Rosner, Slate, February 28, 2008.
89 מטרת החוק המוצע היתה לטפל בגיורם של לא-יהודים המתגוררים בישראל. לפירוט בעניין זה ראו:
24 short and sober comments on the sudden resurgence of a conversion bill, Shmuel Rosner, Jewish Journal, June 29, 2017.
90 Betrayed By Bibi: One Wall, Two Peoples, Gary Rosenblatt, The New York Jewish Week, June 27, 2017.
91 Reversal on egalitarian prayer at Kotel a ‘betrayal’, say UK progressive Jews, The Jewish News and JTA, June 26, 2017.
92 ראה: עניינם של ישראלים בדעות ונקודות ההשקפה של יהודי העולם, ב”יהודית ודמוקרטית: פרספקטיבות מיהדות העולם”, שמואל רוזנר, אבי גיל, המכון למדיניות העם היהודי, 2014.
93 Wertheimer, Jack, and Manfred Gerstenfeld, (2008), Jerusalem Center for Public Affairs (JCPA).
94 ניתן למצוא דיון בנושא זה אצל:
Mirsky, Yehudah, (2010), “Peoplehood – thin and strong: Rethinking Israel-Diaspora relations for a new century,” JPPI.
95 A poll by ADL and the Begin Sadat Center (archive.adl.org/presrele/ islme_62/5055_62.html#.Uuok6WQW0sY)
96 עירית לינור "מה פתאום ששני יהודים מארצות הברית ידליקו משואה ביום העצמאות", "הארץ", 27 באפריל 2017.
97 “הכותל שייך לכולם, אך במיוחד ליהודֵי ישראל”, חגי סגל, מקור ראשון, 1 יולי 2017.
98 Fight or flee? A post-Kotel Jewish American dilemma, Shmuel Rosner, Jewish Journal, 27 June 2017.
99 Press release with poll findings: rudermanfoundation.org/news_and_events/ pr/2012-1-23.shtml.
100 See: A Portrait of Israeli Jews, Beliefs, Observance, and Values of Israeli Jews, 2009. Research Team Leader: Asher Arian, Report: Keissar-Sugarmen, Ayala, (2012), “A Portrait of Israeli Jews Beliefs, Observance, and Values of Israeli Jews, 2009,” Survey conducted by the Guttman Center for Surveys of the Israel Democracy Institute for !e AVI CHAI–Israel Foundation (en.idi.org.il/media/1351622/GuttmanAviChaiReport2012_EngFinal.pdf).
101 מעניין לציין כי כבר הדו”ח ראשון באמצעי התקשורת על סקר פנימי זה, שפורסם בעיתון הימני “מקור ראשון”, הראה את ההטַיָה האידיאולוגית כלפי הנתונים. הכותרת שניתנה לידיעה על הדו”ח היתה כי “רוב” בקרב יהודי ישראל אינו רוצה להתחשב בדעות יהודי התפוצות – כאשר “בכלל לא” ו”רק במקצת” הושמו באותה קטגוריה של דחייה. גישה אחרת היתה יכולה לטעון כי רוב מכריע של 83% מכלל יהודֵי ישראל תומכים בהתחשבות ביהודי העולם, ורק 16% דוחים לחלוטין התחשבות כזו. להלן קישור לדו”ח:
www.nrg.co.il/online/1/ART2/884/546.html
102 ההשוואה אפשרית בעיקר ליהדות אמריקה, משום שמספר המשתתפים מארה”ב משמעותי יחסית, וקיים מידע נגיש לצורך ההשוואה.
103 מחקרים מסוג זה הם לעיתים קרובות מוטים, במידה מסוימת, לעבר קהילת המקור. לדוגמה, נוכל לציין את האזהרה הבאה ממחקר של JPR שנערך בקרב יהודים בבריטניה: “קיים חשד סביר, עם זאת, שישנו ייצוג-יתר לקהילה האמורה. משום שהסקר עשה, קודם כול, שימוש ברשימות של חברות ושל נרשמים שעמדו לרשות הקהילה היהודית (ואחר כך, בהפניות של אנשים מרשימות אלה), ייתכן שלאותם יהודים ברשימות הקהילה יש סבירות גבוהה יותר, אם כי לא ידועה, להיכלל במדגם”. (www.jpr.org.uk/documents/Perceptions_and_experiences_of_antisemitism_among_Jews_in_UK.pdf)
104 הדוגמה הבולטת ביותר של מאפיינים אלה הופיעה בברור ב”דו”ח פיו על יהדות אמריקה”, שבו נערכה אבחנה בולטת בין יהודים על-פי דתם ויהודים לא על-פי דתם. ראו: “Who are the ‘Jews by Religion’ in the Pew Report?” Shlomo Fischer, The Times of Israel, December 13, 2013.
105 אחוז משתתפי הסמינרים של המכון למדיניות העם היהודי שביקרו בישראל יותר מ-3 פעמים הוא 97.4%. לשם השוואה, “דו”ח פיו על יהדות אמריקה” מצא שכ-43% מהמשיבים ביקרו בישראל, ובכלל זה 23% שביקרו בישראל יותר מפעם אחת (פרק 5 בדו”ח פיו).
106 Identificational shifts among the younger generation – from ethnic to cultural, from community-oriented to individualistic and customized – as well as the turning away from mainstream Jewish organizations toward alternatives may be, in part, a manifestation of the transition to a network society”. See: “Jewish Identity and Identification: New Patterns, Meanings, and Networks”, Shlomo Fischer and Suzanne Last Stone, JPPI, 2012.
107 עם זאת, שיעור החרדים בעולם הוא קטן יחסית, ולכן למרות שאנו יודעים שבנושאים רבים השקפותיהם שונות מאלה של רוב היהודים, הרי היעדרם של החרדים מן הדיון, אף שהוא מצער, אינו מוביל בהכרח להבנה מוטעית של ההשקפה הכללית בקרב העולם היהודי.
108 ראו: דלה פרגולה, סרג’יו, “מדינויות דמוגרפיות, מגמות אוכלוסייה ואפשרויות בישראל ובתפוצות”, המכון למדיניות העם היהודי, 2011.
109 חשוב להדגיש כי שני הסקרים אינם ניתנים להשוואה מבחינה סטטיסטית. הסקר בישראל הינו מדגם מדעי של אוכלוסיית ישראל. הוא נערך ע”י “פאנלס פוליטיקס” וממצאיו בוססו על מדגם גדול יחסית של 1,300 משיבים, עם טעות דגימה של 5.6% ביחס לערבים ו-3.1% ביחס ליהודים. בדו”ח זה השתמשנו בנתונים אודות המשיבים היהודיים. פרטים נוספים על הסקר תמצאו כאן:
jppi.org.il/new/en/article/english-2017-pluralism-index-survey-results/#.WRF5_VN97Vo
הסקר של יהודי העולם משקף את הדעות הממוצעות של קבוצה נבחרת ע”י עצמה.
110 Pew, May 2015: www.pewforum.org/religious-landscape-study/gender-composition
111 ראו: When American Jews do not believe that Israel ‘sincerely’ wants peace,” Shmuel Rosner, Jewish Journal, July 2015 (על סמך סקר של פרופ’ סטיבן כהן).
112 סקר בקרב 370 בוגרים של Y2I שביצע פרופ‘ סטיבן כהן. ראו:
jewishquestions.bjpa.org/Surveys/details.cfm?SurveyID=242