הציונות הדתית: נתונים חדשים ותובנות מעודכנות

מה מחבר את סמוטריץ', סילמן, בנט, תמנו-שטה ושטרן?
הציונות הדתית: נתונים חדשים ותובנות מעודכנות

פתיחה שמואל רוזנר, המכון למדיניות העם היהודי
הצגת נתונים אריאל פינקלשטיין, מחבר הספר החברה הדתית לאומית בנתונים

תגובות
שמואל שטח, נאמני תורה ועבודה
עפרה לקס, עתון בשבע
אפרת שפירה רוזנברג, קולך
דיון בהשתתפות הקהל
סיכום: פרופ' ידידיה שטרן, נשיא המכון למדיניות העם היהודי

מה מחבר את סמוטריץ', סילמן, בנט, תמנו-שטה ושטרן?
הציונות הדתית: נתונים חדשים ותובנות מעודכנות

פתיחה שמואל רוזנר, המכון למדיניות העם היהודי
הצגת נתונים אריאל פינקלשטיין, מחבר הספר החברה הדתית לאומית בנתונים

תגובות
שמואל שטח, נאמני תורה ועבודה
עפרה לקס, עתון בשבע
אפרת שפירה רוזנברג, קולך
דיון בהשתתפות הקהל
סיכום: פרופ' ידידיה שטרן, נשיא המכון למדיניות העם היהודי