זהות

השר בן גביר, אל תעלה להר

הקב"ה לא צריך עזרה מאף אחד כדי לקבע את קדושת ההר. עלייה להר הקדוש בניגוד לדברי רוב הרבנים איננה הדגל שהממשלה צריכה להרים

אני שייכת לאלו שמודים ושמחים מאוד על הקמת הממשלה החדשה. לדעתי זו ממשלת הריפוי האמיתית שתחזיר את ישראל למקומה הטבעי, אל האמונה והמסורת — כפי שרצו האבות המייסדים של המדינה. בית אמיתי למסורת היהודית.

דווקא בשל כך אני מתנגדת נחרצות לעלייה להר הבית ומתחננת בפני השר החדש לביטחון לאומי: אנא ממך, אל תעלה שוב להר הבית. כבוד השר, אני מאמינה ברצון הכן שלך לעשות טוב למדינת ישראל. אני יודעת שיכולת הביצוע שלך תקדם את המשטרה למקום טוב יותר — יש לך קרדיט רחב הרבה יותר מהמשתקף בתקשורת. אנחנו נותנים בך אמון ומייחלים להצלחתך. וכאן אני מתחננת בפניך: אל תעלה אל ההר. רוב מוחלט של פוסקי הלכה סבורים שמדובר באיסור חמור.

הר הבית הוא המקום הקדוש ביותר לעם היהודי ועליית יהודים אליו בעת הזאת, למרות האיסור ההלכתי, לא תוסיף לקדושתו. לפי אמונתנו, הגאולה עדיין לא הגיעה. יום יום אנחנו מתפללים שייבנה בית המקדש ונזכה כולנו לימים בהם יגור זאב עם כבש. אבל לצערנו אנחנו עדיין לא שם. עלייה אל ההר כפי שאתה יודע היטב, כבוד השר, היא בניגוד להלכה. גם אם לשיטתך יש דעות המתירות לעלות להר הבית, זו ודאי לא הדעה המקובלת וגם הרבנות הראשית לדורותיה קבעה נחרצות שזה בניגוד להלכה.

השר בן גביר בהר הבית. צילום: מנהלת הר הבית

הרב קוק זצ"ל כתב בספרו "משפט כהן": "אין לנו כלל עניין הכרעה בין ההרים הגדולים, בין התנאים והאמוראים, ובין רבותינו הראשונים… כי על פי דרך ההוראה הכבושה בישראל, נחשב כל דבר שנשאר בלא־הכרעה אצל הדורות הקדמונים, ביחוד בדבר שלָאוסרים הוא איסור דאורייתא ודאי, ובפרט איסור חמור של חיוב כרת — לספק גמור, ששום אדם אינו רשאי להקל בו… בוודאי אין זה מן המידה כלל, לקום עכשיו בזמן הזה… להקל בזה".

כשנמנעים מפעולה שיש בה התגרות בשכנינו הערבים אין משמעות הדבר שמוותרים על ריבונות. להיפך, היכולת להכיל מעידה על עומק הריבונות. קדושת הר הבית קיבלה תוקף מכוח ציווי הקב"ה. אדרבא, אדם שעולה להר בניגוד להלכה פוגם בקדושת המקום. הקב"ה לא צריך עזרה מאף אחד כדי לקבע את קדושת ההר. אדוני השר, עם ישראל זקוק לך במעשים גדולים וחשובים כמו שמירה על ביטחונו מפני הפורענות שהתמודדנו אתה בשנים האחרונות. התחייבת לכך, אני ושכמותי סומכים עליך, על נחישותך ויכולותיך ומייחלים להצלחתך, שהיא הצלחתנו.

עלייה להר הקדוש בניגוד לדברי רבותיך ומוריך, כדוגמת הרב צבי יהודה זצ"ל שאמר במפורש שאסור לעלות להר הבית, מחמת האיסור של "מורא מקדש", ומכך שבכל עלייה לשם נכנסים לחשש כרת, איננה הדגל שעליך להרים.

הרם את דגלו של הרב צבי יהודה שאמר: "אנחנו לא עולים להר הבית, לא בגלל שאנחנו לא יכולים, אלא רק בגלל שאנחנו לא רוצים!".

פורסם לראשונה באתר 'הארץ'.