דמוקרטיה

זה עוד יתהפך עליהם

הזעזוע שחוותה מדינת ישראל בחודשים האחרונים חרץ בה בקיעים עמוקים. גם אם הממשלה תחזור בה מכוונותיה, מה שהיה כבר לא יהיה

חוק צמצום עילת הסבירות שחוקק בכנסת לא מבשר כשלעצמו את קץ הדמוקרטיה. אבל האופן שבו עבר מלמד על נכונותה של ממשלת החרדים־מתיישבים־נתניהו להמשיך את ההפיכה השלטונית תוך רמיסת רצון של רבים מהישראלים. מי שישלם את המחיר של ההתנהלות הזו הם החרדים ומפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון. שני מפעלים דתיים משיחיים שנהנים מאהדה מוגבלת בואכה ביקורת ושנאה מצד ישראלים רבים, ונתפסים ובצדק, כמי שמובילים, על ראשם של רוב הישראלים האחרים, את המהפכה המשטרית. אם החרדים והמתיישבים לא יחשבו מסלול מחדש, הם ימצאו את עצמם מול רוב שיפסיק לתמוך בהמשך שגשוגם.

הזעזוע שחוותה מדינת ישראל בחודשים האחרונים חורץ בה בקיעים עמוקים. גם אם הממשלה תחזור בה מכוונותיה להמשיך את ההפיכה, מה שהיה כבר לא יהיה. הטלטלה הזו פקחה את עיניהם של ישראלים רבים שעד עכשיו היה להם נוח להיות שקועים ביומיום שלהם ולהסכין, בשם לכידות ואחדות, עם קבוצות אידיאולוגיות שקידמו את תפיסות העולם, התובעניות במשאבים שלהן, שמעולם לא זכו להיכנס ללב הקונצנזוס: מפעל החרדיות ומפעל ההתנחלות.

הקהילה הראשונה שללא ספק תשלם מחיר משמעותי על ההתנהלות הזו היא החרדים. נתוני היסוד כבר ידועים היטב. החרדים גדלים בקצב מסחרר; משתמטים משירות בצבא; נהנים מתקציבים שמממנים את אורח החיים החרדי של לימוד תורה ומעט עבודה; לא נושאים כמעט בנטל המס הישראלי ושוללים ערכית את ישראל החילונית. עד לאחרונה רוב גדול של הישראלים הסכין עם המצב הזה. לפעמים חרקו שיניים, לפעמים קיטרו, אבל המשיכו לשאת בנטל הביטחוני והכלכלי של המדינה גם עבור החרדים. החודשים האחרונים, וההתנהלות של הממשלה בשותפות מלאה של החרדים, ישנו את זה. על כל אלו, במעין עיוורון מוחלט למציאות, הגישו החרדים את הצעת חוק יסוד: לימוד תורה המעניק למשתמטים מעמד דומה לזה של המשרתים בצה"ל.

המבחן הראשון יהיה מיידי. לעת עתה אין שם בסיס חוקי לפטור החרדי מגיוס. הדבר הראשון שהכנסת תהיה חייבת לחוקק במושב הבא הוא חוק השתמטות חדש. זה ייעשה כשמדורות באיילון עדיין בוערות והמחאה ברחובות. אל מול עוד צעד שממילא נתפס על ידי רוב הישראלים הנושאים בנטל כלא הוגן ונצלני, הסרבנות של השבועות האחרונים עלולה להחוויר. נכון, בממשלה הנוכחית החרדים יכולים לעשות מה שהם רוצים, אבל אם לא תהיה כאן דיקטטורה על מלא, בממשלה הבאה הם ישלמו את מלוא המחיר. התקציבים שתומכים באורח החיים שלהם יקוצצו, התמיכה הממשלתית במי שלא מכין את תלמידיו לחיים יצרניים תופסק, וכמובן יישללו הזכויות של מי שלא ישרת בצבא או לפחות בשירות לאומי.

השר סמוטריץ' וח"כ דרעי. צילום: יואב דודקביץ' TPS

גם המתיישבים צפויים לשלם על כך מחיר גבוה. מפעל ההתנחלות, גם לאחר שגדל והתרחב, נותר שנוי במחלוקת. חלק מהישראלים רואים בו סיכון, אחרים מסכינים איתו מסיבות ביטחוניות. רבים שמגינים עליו אגב שירות סדיר או מילואים, עושים זאת בחריקת שן. לאחר החודשים האחרונים, המתנחלים, והחרד"לים שמובילים אותם, נתפסים על ידי רבים כקבוצה שפועלת באופן נחוש נגד ישראל דמוקרטית ליברלית. זאת הן באופן ישיר, באמצעות חוקי ההפיכה, והן בשל הצורך לשלוט בפלסטינים, מה שמכרסם באופן מתמשך בדמותה של ישראל כדמוקרטיה. לכך עלול להתווסף הסיכון המשפטי הגובר, לנוכח ההפיכה המשפטית, להעמדה לדין של חיילים בהאג בשל פעולותיהם ביהודה ושומרון. עד היום רוב הישראלים הסכינו גם עם המצב הזה. סרבנות לשירות בשטחים הייתה שולית. יש סיכוי משמעותי שזה הולך להשתנות. הכעס שעוררו מנהיגי הציונות הדתית בנכונותם לדרוס את ישראל הליברלית, יחזור כבומרנג למפעל הציוני היקר להם מכל, ההתיישבות. בסרבנות, כבר בטווח הזמן הקרוב, ובפגיעה בתקציבים והתפתחות, כאשר הממשלה תתחלף.

בלי קשר לעמדה כלפי הפגיעה הצפויה בחרדים ובמתנחלים, כל זה לא מבשר טובות לחברה הישראלית. ההתנהלות הדורסנית של הממשלה שפערה תהומות עמוקות בתוכנו – עלולה להוביל לפגיעה הדדית בקהילות ובאורח החיים שלהן, לפגיעה נוספת בצבא, ולנכונות פוחתת לערבות הדדית כלשהי, שחיונית עד מאוד לשרידותנו כאן.

פורסם לראשונה במעריב.