יחסי ישראל-תפוצות

ירושלים

מסמך זה עוסק בחיזוק מעמדה של ירושלים כבירתו התרבותית של העם היהודי, וכמרכז תרבותי ורוחני לאנושות כולה, תוך כיבוד ושמירה על חשיבותה לנצרות ולאיסלאם

מסמך זה הוא יוזמה משותפת של ראש עיריית ירושלים ושל השר לענייני ירושלים ותפוצות, והוא מהווה חלק ממיזם בנושא זהות יהודית עולמית, בראשותו של הפרופסור חיים וקסמן.

לקריאת התוכנית האסטרטגית לחיזוק מעמדה של ירושלים כבירה ציביליזציונית של העם היהודי