מדד JPPI לחברה הישראלית

מדד החברה הישראלית לחודש אפריל – רק 4% מערביי ישראל תומכים בשלטון חמאס בעזה

50% מערביי ישראל סבורים שלא היה מקדש יהודי בהר הבית ו-55% מהם סבורים שיש לאסור עליה להר הבית של יהודים.

לממצאים המלאים לחצו כאן. 

חצי שנה לאחר מתקפת ה-7 באוקטובר, סקר המכון למדיניות העם היהודי – מדד JPPI לחברה הישראלית לחודש אפריל חושף כי ערביי ישראל ברובם המכריע מתנערים מהחמאס, תומכים בשלטון בינלאומי בהובלת מדינות ערביות בעזה ביום שאחרי ובד בבד תומכים בהגירת הדור הבא שלהם אל מחוץ לגבולות ישראל.

לדברי הפרופ׳ ידידיה שטרן, נשיא המכון למדיניות העם היהודי: "הסקר מגלה כי כמעט כל הערבים אזרחי ישראל אינם תומכים בחמאס ויחסם הרגשי למתקפת חמאס נע בין דאגה, פחד ועצב. נראה שהם מבינים את המצב הרבה יותר טוב מחלק מהצעירים הפרוגרסיביים במדינות המערב. עם זאת הערבים אינם מרגישים "בבית" בישראל: כמחציתם סבורים שכדאי לצאצאיהם להגר מהארץ ובתקופת המלחמה כשליש מהם נזהרים יותר מהרגיל שלא להתבלט בסביבה היהודית. אלו ממצאים שמטילים אחריות על הרוב היהודי לפעול לחיזוק הדו קיום בין שתי האוכלוסיות של אזרחי ישראל״.

על פי ממצאי המחקר, למול הסדרים אפשריים בעזה ״ביום שאחרי״ המלחמה, 30% מערביי ישראל מעדיפים שלטון כוח בינלאומי של מדינות ערב בעזה ביום שאחרי המלחמה מול 24% שמעדיפים את הרש"פ, 19% (ובמובהק משיבים נוצרים ודרוזים) היו רוצים שלטון ישראלי ורק 4% רוצים בהמשך שלטון החמאס.

רוב של ערביי ישראל אינם מזדהים עם החמאס, יחסם הרגשי למלחמה שבעקבותיה נע בין עצב, דאגה או פחד. 37% מערביי ישראל אומרים כי הם חשים רגשות עצב , 27% חשים דאגה ו – 20% מערביי ישראל חשים תחושת פחד.

שיעור ניכר מהערבים (ארבעה מכל עשרה) סבורים שיחסי יהודים וערבים ״יהיו פחות טובים״ אחרי המלחמה. עשירית סבורים שהיחסים בין יהודים לערביי ישראל ישתפרו, ו – 40% סבורים שלא יהיה שינוי.

בסקר שערך המכון בחודש מרץ 24 השיבו 27% מערביי ישראל שאילו ניתנה להם האפשרות להגר היו בוחרים לעשות זאת בסקר זה נבדק היכן לדעתם כדאי לילדיהם/נכדיהם לחיות?
כ- 35% מערביי ישראל מעדיפים שילדיהם או נכדיהם יחיו מחוץ לגבולות ישראל. 25% מהם היו מעדיפים כי ילדיהם יחיו באירופה או ארצות הברית, בעוד ש 10% היו מעדיפים כי ילדיהם יתגוררו במדינה ערבית אחרת או במדינה פלסטינית. רק כמחצית מהמשיבים (53%) אמרו שישראל היא בעיניהם המקום שבו כדאי לילדיהם/נכדיהם לחיות.

סקר JPPI מצא עוד כי, שיעור גדול מאוד מערביי ישראל מכחישים את העובדה שלהר הבית (חראם אל שריף) יש עבר יהודי. 50% מהם אומרים שלא היה בית מקדש יהודי במקום, ורק 11% אומרים שהיה (השאר ״לא יודעים״).

בהתאם, 55% מהם (63% מקרב המוסלמים) סבורים שעל מדינת ישראל לאסור על יהודים לעלות על הר הבית מסיבה כלשהי, ורק 10% מהם סבורים שיש לאפשר ליהודים לעלות להר לביקור ותפילה.

55% (64% מקרב המוסלמים) – סבורים כי מטרתה של ישראל היא ״להרחיק את המוסלמים מהחארם אל-שריף״. רק חמישית (21%) סבורים כי ישראל מעוניינת לאפשר חופש פולחן מלא למוסלמים בהר.

נתון מעניין אחר שעולה מהסקר בחן את עמדת ערביי ישראל בנוגע להתמודדות המדינה והאקדמיה עם סטודנטים המביעים תמיכה בפעולות החמאס ברשתות החברתיות. על פי ממצאי הסקר, רוב משמעותי מקרב הערבים (60%) סבורים כי אין לנקוט בפעולות כלשהן נגד סטודנטים המביעים עמדות שנויות במחלוקת כמו תמיכה בחמאס, מעבר לבקשה למחוק את ההודעות. עם זאת, כשליש (33%) סבורים שיש להרחיק מלימודים סטודנט יהודי שקורא לעודד הגירת ערבים מישראל. שיעור מעט נמוך יותר סבורים שיש להרחיק מלימודים סטודנט יהודי שמביע תמיכה בהרג חפים מפשע בעזה, וכרבע סבורים שיש להרחיק מהלימודים סטודנטים שמביעים תמיכה בחמאס או במתקפת חמאס על ישראל.

סקר המכון למדיניות העם היהודי נערך החודש בוצע סקר בקרב 613 משיבים המהווים מדגם מייצג של כלל האוכלוסייה הערבית בישראל. הדגימה בוצעה לפי מכסות של מגדר, גיל, אזור ודת. טעות הדגימה: 3.9% +

איסוף הנתונים בוצע בשילוב של פאנל דיגיטלי ושיחות טלפון. הסקר בוצע בין התאריכים 25 למרץ ו-4 אפריל 2024. ניתוח הנתונים והצגתם נעשה על ידי הישאם ג׳ובראן, בסיועו של נח סלפקוב מהמכון למדיניות העם היהודי. דו״ח המכון נכתב על ידי שמואל רוזנר, שעורך את מדד JPPI לחברה הישראלית.