מדד הפלורליזם 2023: רוצים דמוקרטית, וגם יהודית

פְּלוּרָלִיזם

מדד הפלורליזם 2023: רוצים דמוקרטית, וגם יהודית

סקר מקיף בחן את עמדות החברה הישראלית בשאלות של זהות וצביונה של המדינה.

מחברים: שמואל רוזנר, פרופ' קמיל פוקס, נח סלפקוב.

הבא