מדד JPPI לחברה הישראלית

מדד JPPI לחברה הישראלית

מדד JPPI לחברה הישראלית

מדד JPPI לחברה הישראלית של המכון למדיניות העם היהודי נערך מדי חודש  בקרב אלפי משתתפים הנשאלים על עמדותיהם בשלל סוגיות העומדות על סדר היום בישראל

הבא