נשיאת בית המשפט מרים נאור- על אנטישמיות, זכויות אדם, ושוויון

נאום נשיאת בית המשפט העליון, השופטת מרים נאור במליאת הפתיחה של כנס המכון למדיניות העם היהודי לשנת 2017.
השופטת נאור התייחסה לגילויי האנטישמיות שאירעו בעת האחרונה במקומות שונים בעולם, בעיקר בארה"ב ובאירופה. על השאלות שעולות סביב הדיונים על האירועים הללו העוסקות בשאלות של זכויות אדם ושמירה על זכויות מיעוטים, על הלקחים שעלינו ללמוד מההיסטוריה שלנו כעם, ועל ערך השוויון, החיוני לקיומנו כחברה מאוחדת, אך יותר מכך, כעיקרון המונח ביסוד הוויתה של מדינת ישראל- הן כמדינה דמוקרטית והן כמדינה יהודית.

נאום נשיאת בית המשפט העליון, השופטת מרים נאור במליאת הפתיחה של כנס המכון למדיניות העם היהודי לשנת 2017.
השופטת נאור התייחסה לגילויי האנטישמיות שאירעו בעת האחרונה במקומות שונים בעולם, בעיקר בארה"ב ובאירופה. על השאלות שעולות סביב הדיונים על האירועים הללו העוסקות בשאלות של זכויות אדם ושמירה על זכויות מיעוטים, על הלקחים שעלינו ללמוד מההיסטוריה שלנו כעם, ועל ערך השוויון, החיוני לקיומנו כחברה מאוחדת, אך יותר מכך, כעיקרון המונח ביסוד הוויתה של מדינת ישראל- הן כמדינה דמוקרטית והן כמדינה יהודית.