מדד JPPI לחברה הישראלית

הישראלים והממשל האמריקאי על מסלול התנגשות

"מדד JPPI לחברה הישראלית" שנערך על ידי מרכז המידע על שם גלייזר מצא כי 44% מהציבור בישראל חושבים שעל ישראל לפתוח עכשיו בחזית שניה מול החיזבאללה. 36%  מהיהודים בישראל סבורים כי צריך להיות  שלטון ישראלי על כל השטח ו26% מבקשים את בנייתו מחדש של גוש קטיף. רק 5% מהיהודים בישראל מסכימים לפתרון שמקדמים האמריקאים – שלטון של הרשות הפלסטינית גם בעזה.

בעקבות תוצאות הסקר אמר פרופ' ידידיה שטרן, נשיא המכון למדיניות העם היהודי: "ארה"ב היא ידידיה קרובה, וללא תמיכתה ישראל תמצא במצב עוד פחות טוב. ועם זאת, כמו בין ידידים, ראוי שהאמריקאים יאזינו לקולות המגיעים מכאן. את הפעולות, הן בצפון והן בעזה, צריך לנסות ולקדם בהסכמה, כנהוג בין ידידים. כרגיל, ליהודי ארה"ב יכול להיות תפקיד משמעותי גם כאן".

נתונים ראשונים מתוך "מדד JPPI לחברה הישראלית" של המכון למדיניות העם היהודי, מנבאים התנגשות חזיתית אפשרית בין רצונם של רוב הישראלים למדיניות שמקדם הממשל האמריקאי: הסקר מראה כי שיעור גדול מבין היהודים בישראל (44%) סבורים שיש לפתוח בחזית שניה נגד חיזבאללה בהקדם האפשרי. זאת לעומת ניסיונותיו של הממשל למנוע עימות עם חיזבאללה (עמדת הערבים שונה, והקבוצה הגדולה מביניהם, 44%, מעדיפה הסכם בתמיכה בינלאומית לפתרון המשבר בצפון).

גם בהקשר לעזה ניכר פער לעומת העמדה האמריקאית. 36% מהיהודים בישראל סבורים כי צריך להיות שלטון ישראלי על כל השטח ו-26% מבקשים את בנייתו מחדש של גוש קטיף. רק 5% (!) מהיהודים בישראל מסכימים לפתרון שמקדמים האמריקאים -שלטון של הרשות הפלסטינית גם בעזה.

במסגרת סקר "מדד JPPI לחברה הישראלית" שנערך בימים האחרונים על ידי מרכז המידע על שם גלייזר, הפועל במכון, עלו נתונים חשובים, אך גם מטרידים, שיכולים לנבא את התרחבות הסדקים בתאום ובשיתוף הפעולה בין הממשל האמריקאי לממשלת ישראל.

בשבועות האחרונים האמריקאים מצהירים כי הם מתנגדים למלחמה מול חזבאללה כעת, ומנסים לקדם פתרון בעזה שישלב את הרשות הפלסטינית "המשודרגת" ובכך יאפשר ליצור אופק מדיני. עם ביקורו של מזכיר המדינה בלינקן בישראל אפשר להניח שאלו הדברים שהוא ישמיע לקבינט המלחמה.

עמדותיהם של רוב אזרחי ישראל היהודים , באשר לשני הנושאים, שונות מאלה של האמריקאים באופן משמעותי.

על השאלה מהאפשרויות הבאות, מה לדעתך ישראל צריכה לעשות בגבול הצפוני? ענתה הקבוצה העיקרית של משיבים יהודים (44%) כי על ישראל לא להמתין אלא לפתוח במלחמה מול חיזבאללה לאלתר. מבין תומכי הקואליציה, 64% תומכים בדעה זו. מקרב הערבים, 8% בלבד סברו כי על ישראל לצאת למלחמה בצפון.

גם הישראלים שלא תומכים במלחמה עכשיו, מבקשים לפתור את המשבר, אך בדרכים דיפלומטיות. 34% מהמשיבים היהודים סבורים כך, בהם 50% מתומכי האופוזיציה, וכן קבוצה גדולה מקרב הערבים. בהתחשב בשיעור הקטן מאוד של מי שסבורים שניתן לדחות את הפתרון לזמן מאורח יותר, ייתכן שבמשתמע ישראלים אלה מסכימים שאם לא יימצא פתרון דיפלומטי, על ישראל יהיה לפתור את המשבר באמצעות הפעלת כוח. אך מסקנה כזאת אינה ודאית. שיעור קטן למדי של יהודים, ולא גבוה בהרבה של ערבים (22%), בחר באפשרות של סיום המלחמה בעזה ותקיפה של חיזבאללה ״בהזדמנות עתידית״.

גם באשר לעתיד עזה הישראלים מחפשים פתרונות אחרים מזה שמבקש לקדם הממשלה האמריקאי. בעוד שאפילו בקרב מצביעי האופוזיציה היהודים רק 9% מבקשים לתת מקום לרש"פ בעזה של "היום שאחרי", רוב מבין מצביעי הקואליציה (51%) מבקשים לבנות את גוש קטיף מחדש. רק 44% מבין היהודים בישראל נכונים לתת לפלסטינים אחיזה כלשהי בשלטון. בעוד אחרים, אם לא רוצים שליטה ישראלית מלאה, מבכרים שלטון של כוח רב לאומי.

איסוף הנתונים לסקר המכון למדיניות העם היהודי נערך על ידי אתר המדד (כ-700 מרואיינים במגזר היהודי, בסקר אינטרנטי) וחברת אפקאר (200 מרואיינים במגזר הערבי, כמחציתם אינטרנטי ומחציתם טלפוני). הנתונים נותחו ושוקללו על ידי פרופ׳ קמיל פוקס כדי לייצג את אוכלוסיית הבוגרים בישראל, בסיועם של שמואל רוזנר ונח סלפקוב מהמכון למדיניות העם היהודי.

מדד החברה הישראלית של JPPI