חרבות ברזל

סקר: למרות המלחמה רוב עצום מהחרדים בעד המשך הפטור המלא מגיוס

 ד"ר שוקי פרידמן, סגן נשיא המכון למדיניות העם היהודי: "התקוות שהמלחמה תגרום לחרדים לרצות להשתלב יותר בחברה הישראלית מתנפצות אל קרקע הנתונים"

מסקר חדש שערך המכון למדיניות העם היהודי עולה כי רוב בחברה החרדית סבור כי המלחמה, והזעזוע שבעקבותיה, לא יובילו לשינוי משמעותי של החברה החרדית, כך עולה מסקר של המכון למדיניות העם היהודי שבחן עמדות חרדים בישראל בסוגיות שונות. עמדה זאת מתבטאת בין השאר בהתנגדות גורפת בחברה החרדית לביטול הפטור מגיוס לתלמידי ישיבה. 70% מהמשיבים לסקר, המהווה מדגם מייצג של הציבור החרדי בישראל, אמרו כי דעתם לא השתנה בעקבות המלחמה, והם מתנגדים לגיוס. עוד 12% אמרו כי התחזקו בעמדתם נגד גיוס. שיעור התומכים בגיוס קטן ועומד על 9%.

גם בהיבט של השתלבות גדולה יותר בחברה הישראלית רוב החרדים לא צופים שהמלחמה תובל לשינוי. 55% מהחדים סבורים שמה שהיה הוא שיהיה ורק 32% מהחרדים סבורים שיהיה שינוי מסוים בהשתלבותם בחברה הישראלית. רק 6% סבורים שיש סיכוי לשינוי משמעותי יותר בהקשר זה.

עם זאת, החרדים מעורבים יותר בזמן המלחמה: כשליש מהחרדים בישראל אומרים כי היו פעילים ומעורבים ״בתרומה למאמץ המלחמתי״. למעלה ממחצית הציבור החרדי אומרים כי ״לא פעלתי באופן אישי אבל אני מכיר/ה אנשים בסביבתי הקרובה שעשו כן״. נתונים אלה מבטאים את התחושה שהמלחמה גרמה לזעזוע גם בציבור החרדי, ולרצון של חרדים רבים להשתתף, לפעול ולתרום למאמץ האזרחי הכללי למען החיילים, המפונים, החטופים וכל שאר הנזקקים לסיוע.

החרדים מתבלטים כמגזר ברמת אמון גבוהה יחסית בראש הממשלה, בנימין נתניהו, וכמחציתם אומרים כי בדיון על העתיד הבטחוני של ישראל, על החרדים לתמוך בעמדות הביטחוניות של הימין״. עמדה זו בולטת במיוחד בקרב חרדים ספרדים, שכשני שליש מהם סבורים כך (62%), ולעומתם, בקרב חרדים ליטאים הקבוצה העיקרית סבורה ש״לחברה החרדית לא צריכה להיות עמדה אחידה בנושא הבטחוני״ (45%).

הביטוי לעמדות החרדים בנושא הבטחוני ניכר בשאלות הנוגעות למדיניות עתידית ביחס לעזה, כאשר רוב מהם (62%) סבורים שעזה צריכה להיות תחת שלטון ישראלי מלא. מקבוצה זו, רוב גדול (45%), סבורים שהמצב הרצוי הוא שלטון ישראלי שמלווה גם ב״החזרת הישובים היהודים (גוש קטיף)״. גם עמדה זו בולטת בקרב חרדים ספרדים (54%), ובולטת פחות בקרב ליטאים (30%).

סקר המכון למדיניות העם היהודי במגזר החרדי בוצע על ידי אסקריא, וכלל 300 משיבים בפאנל אינטרנטי ו-200 משיבים בסקר טלפוני (בסך הכל כ-500 משיבים). הנתונים שוקללו ונותחו על ידי פרופ׳ קמיל פוקס.