[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_2u16"]
זהות

"על השחיטה" 2023

"על השחיטה" ו"בעיר ההריגה", שתי יצירותיו המצמררות של חיים נחמן ביאליק שנכתבו לאחר פוגרום קישינב, נכנסו מחדש אל זרם הדם הישראלי מאז השבת האדומה של ה-7 באוקטובר.

הדו"ח שנשלח ביאליק לכתוב על הטבח בפסח 1903 התייתר, שכן בינתיים פרסמה העיתונות העולמית את כל הפרטים המזוויעים של המאורע: הפוגרום בקישינב היה הפוגרום המצולם הראשון, והתמונות הקשות של תוצאותיו גרמו לזעזוע עמוק שהדהד ברחבי העולם, היהודי לפחות. והנה עוד קו שניתן למשוך בין האסונות של אז והיום – חלקם של אמצעי התקשורת בקביעת התודעה והתהודה העולמית.

את מקומו של הדו"ח תפסו שתי היצירות השיריות, "על השחיטה" ו"בעיר ההריגה", שהפכו לאחד המקרים הבודדים שבהם ניתן להצביע על כוחן של יצירות אמנות לשנות מציאות, ליצור שינוי בעולם הממש.

מילותיו של ביאליק עיצבו רוח יהודית חדשה, שהצמיחה את ההגנה העצמית של יהודי רוסיה, שקמה והיתה לעובדה מצילת נפשות כבר בפרעות ששטפו את רוסיה ב-1905. לאחר גל הפרעות עלו חלק ממנהיגי ההגנה העצמית ברוסיה לארץ וייסדו כאן את ארגוני ההגנה הראשונים "בר גיורא" והשומר", שמהם צמחו ארגון ה"הגנה" וצה"ל.

נקודת המפנה בדרכם של היהודים אל הכוח היתה בהומל, היום רוסיה הלבנה, שם השכילו כוחות צעירים יהודים יריבים, ציונים ואנטי ציונים, לאחד כוחות תחת הרוח החדשה שעיצב ביאליק בשיריו. בראש הכוחות הציונים בעיר עמד אז יהושע חנקין. בשורות הכוחות האחרים, לחמה נערה בת 15, עדיין לא ציונית, רוזה כהן, אמו של יצחק רבין.

חנקין עלה לארץ עם קבוצה מבני הומל ב-1904 והיה ממייסדי "בר גיורא" ו"השומר". זמן קצר אחר כך עלו האחים אליעזר וישראל שוחט, פעילי ההגנה העצמית בגרודנו. ישראל שוחט הגה את רעיון "השומר" והיה אחד ממייסדיו. בין המייסדים של "בר גיורא" ב-1907 היה יצחק בן צבי, מארגן ההגנה העצמית בפולטבה; ישראל גלעדי ומנדל פורטוגלי עלו מהעיירה קאלארש שבבסרביה, חדורים גם הם ברעיון ההגנה העצמית. רוזה כהן עלתה לארץ ב-1919 והפכה לאשה היחידה בתולדות ההגנה שפיקדה על עיר, חיפה, ולבכירה ביותר בארגון.

"וגדול הכאב מאד, וגדולה מאד הכלימה. ומה משניהם גדול? אמור אתה, בן אדם!" שאל ביאליק לאחר פסח 1905. ושאלתו מהדהדת גם היום, באופן אחר, מטריד לא פחות. נאמין ונעשה שאירועי שמחת תורה 2023 יביאו גם הם לשינוי תודעה, לצמיחת רוח ישראלית חדשה.

ד"ר נורית כהן היא עמיתה בכירה במכון למדיניות העם היהודי
ומחברת הספר "פליטים יהודים במלחמת העצמאות", זוכה פרס יצחק שדה לספרות צבאית