עמיות יהודית

בהמשך להצלחתו של קורס זהות ישראלית, המכון למדיניות העם היהודי מפתח כעת קורס אקדמי מקוון בנושא עמיות יהודית.

הקורס, שיכלול 13 שיעורים, ויעניק למשתתפיו נקודות זכות אוניברסיטאיות, יגובש בידי אנשי אקדמיה וחינוך מובילים. הקורס יתמודד עם השאלה המאתגרת של משמעות העמיות לצעירים בישראל באופן מיוחד וליהודים באופן כללי. במהלך השיעורים יחקרו משתתפי הקורס את ההבנות המשתנות והגישות השונות לעמיות ולזהות יהודית, ואת עצם החשיבות של שייכות לעם כלשהו ולעם היהודי במיוחד – מהזווית הפסיכולוגית, הסוציולוגית, האידאולוגית, הקיומית והפרקטית. כחלק מהתנעת עבודת הפיתוח של הקורס יגובשו קבוצות מיקוד של סטודנטים ישראלים, לבירור עמדות והנחות מוצא, ואיתור של מרחבי ידע או היעדרם.

את הפרויקט מובילים פרופ' גיל טרוי וד"ר נורית כהן.