זהות

ערבות, אחריות ושותפות

דו"ח זה, שפורסם בנובמבר 2009 מציג פרדיגמה חדשה בנוגע לזהות היהודית והקשר בין ישראל לעולם היהודי. הדו"ח מציג הצעת מדיניות לממשלת ישראל בעניין חיזוק הזהות היהודית והַעֲצָמַת הקשר עם ישראל בקרב צעירים יהודיים ברחבי העולם

לקריאת הדו"ח המלא- ערבות, אחריות ושותפות