עתיד הדיאלוג הבין-דתי בעידן שאחרי ה-7 באוקטובר

הסיכוי לדיאלוג בין-דתי בר-קיימא בין יהודים, נוצרים ומוסלמים טומן בחובו השלכות עמוקות על הלכידות והשלום. בעקבות אירועי ה-7 באוקטובר בישראל, התגובה של קבוצות בין-דתיות חיונית להבנת החוסן של דיאלוגים כאלה.
תכלית המחקר המוצע היא לבחון תחילה את היוזמות השונות של דיאלוג בין-דתי בין יהודים ודתות מונותאיסטיות אחרות בישראל, אירופה וארצות הברית. למרות ההתפתחות הנרחבת והיקפה של הדיאלוג הבין-דתי בעולם ובתוך הקהילה היהודית, מעולם לא נערך מיפוי מקיף של תופעה זו. מחקר זה יפתח אפוא מסד נתונים משמעותי וראשון מסוגו על התופעה. לאחר מיפוי ראשוני זה, המחקר יתמקד בתגובות של כמה קבוצות בין-דתיות מרכזיות בישראל, אירופה וארצות הברית לאירועים אלו ויעריך את האפקטיביות של דיאלוגים בין-דתיים.

ראש הפרויקט: גילה אמאטי