פרופ' קמיל פוקס: העניין המרכזי הוא שעדיין מייחסים חשיבות רבה לשאלה האם האמא יהודייה