הודעות לעיתונות

תקציר דו"ח הפלורליזם לשנת 2023: רוצים דמוקרטית, וגם יהודית

מממצאי מדד הפלורליזם לשנת 2023 של המכון למדיניות העם היהודי עולה כי רוב עצום של אזרחי ישראל רוצים מדינה דמוקרטית ורוב גדול של היהודים בישראל רוצים שישראל תהיה מדינה יהודית

תמיכה גורפת של יהודים וערבים בישראל כמדינה דמוקרטית.  תמיכה של כלל היהודים בישראל כמדינה יהודית ובסעיפים מרכזיים במגילת העצמאות שלה, כך עולה ממדד הפלורליזם השנתי התשיעי של המכון למדיניות העם היהודי. 

מדד הפלורליזם התמקד השנה בזיהוי מוקדי קונצנזוס ומחלוקת בחברה הישראלית המורכבת והמגוונת, בתקופה של עימות רחב סביב תוכנית הממשלה להנהיג רפורמה מקיפה במערכת האיזונים והבלמים המסדירה את היחסים בין הרשות המחוקקת לרשות השופטת בישראל.

לדברי פרופ׳ ידידיה שטרן נשיא המכון "אין להכחיש את עומקה של המחלוקת הישראלית, שמאיימת על לכידותה וחוסנה של החברה והמדינה. הדבר בא לידי ביטוי בדימוי שיש למחנות הפוליטיים, אלו על אלו: תומכי הימין סבורים שלמרכז-שמאל פחות חשוב שישראל תהיה יהודית.

הם טועים: 90% מתומכי המרכז-שמאל רוצים מדינה יהודית. בה בעת, תומכי השמאל סבורים שלימין פחות חשוב שהמדינה תהיה דמוקרטית. גם הם טועים: 94% מתומכי הימין רוצים מדינה דמוקרטית.

מדד הפלורליזם 2023 של המכון למדיניות העם היהודי מגלה שהדימוי הקיצוני שלנו, אחד על השני, איננו נכון. העובדות הן שרוב גדול מעוניין שישראל תהיה גם מדינה יהודית (תמיכה כולל של 66%) וגם מדינה   דמוקרטית (88%). אלו בשורות מעודדות לקראת חגיגות ה-75 לעצמאותנו״.

להלן הממצאים המרכזיים  מהמדד השנה:

  • יש תמיכה גורפת בקרב יהודים וערבים בישראל כמדינה דמוקרטית.
  • 97% רוצים את ישראל כמדינה יהודית.
  • כמעט מחצית מערביי ישראל (44%) אומרים שאינם מתנגדים לישראל כמדינה יהודית .
  • הציבור היהודי בכללותו מביע הסכמה חזקה מאוד עם קביעות מרכזיות במגילת העצמאות.
  • 92% רוצים שמדינת ישראל תבטיח חופש דת, מצפון, לשון חינוך ותרבות.
  • 88% מדנת ישראל תקיים שיוויון זכויות חברתי ומדיני בלי הבדל דת , גזע ומין
  • נמשכת הירידה הכללית בתחושה שנוח לחיות בישראל. השנה: בקרב חילונים, תומכי שמאל וערבים .

מן המחקר עולה כי 97% מהיהודים שמאלנים וימניים רוצים שישראל תהיה יהודית; 92% רוצים שמדינת ישראל תבטיח חופש דת ומצפון: 88% רוצים שמדינת ישראל תקיים שיוויון זכויות חברתי ומדיני לכל אזרחיה.

עוד עולה מן הדו״ח כי בקרב כל קבוצות האוכלוסייה, יהודים וערבים, 88% סבורים כי הרכיב הדמוקרטי של המדינה מתייחס לשני רכיבי משנה, כלומר הוא מבטא הן מדינה ״שיש בה בחירות חופשיות וזכות הצבעה״ והן ״מדינה שיש בה ערכי סובלנות ושמירת זכויות אדם״.

מגילת העצמאות נוכחת בדיון הסוער על הרפורמה המשפטית. בשאלון הסקר השנה כללו החוקרים חמישה משפטים מתוך המגילה, בלי לציין שהם מתוך המגילה, אלא שנכתבו על החזון של מדינת ישראל. מן המחקר עולה כי מידת ההסכמה עם כל האמירות במגילה הייתה גבוהה מאוד בקרב משיבים יהודים.

כמעט מחצית מהערבים (44%) תומכים בישראל כמדינה יהודית, או אומרים ש"לא אכפת להם" אם ישראל היא מדינה יהודית או לא. שיעור הערבים שאינם מתנגדים לישראל כמדינה יהודית זהה במהותו לשיעור הערבים האומרים שהם מעדיפים שישראל לא תהיה מדינה יהודית, או המתנגדים להיותה של ישראל מדינה יהודית (46%). ממצא זה תומך במחקרים אחרים שהעריכו את מידת ההסכמה הערבית-ישראלית עם ישראל המוגדרת כמדינה יהודית. רוב הערבים הסכימו עם הקביעה "אם היה משאל עם על חוקה שמגדירה את ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ומבטיחה לערבים זכויות אזרח מלאות, הייתי תומך בה".

הקיטוב בין חילוניים לחרדים ודתיים עלה מאד השנה. מן המחקר עולה כי שיעור גבוהה של חילונים סבורים שיש בישראל כפייה דתית חזקה, ועל סולם של כפייה מ־1 (אין  כפייה כלל) עד 10 (יש כפייה משמעותית מאוד) הציון הממוצע של המשיבים החילונים הוא מעל 7. עליה משמעותית נרשמה השנה בקרב המחנה החרדי-דתי הסבור כי קיימת כפייה חילונית וזו   מתקרבת בעוצמתה לזו של המחנה החילוני על כפייה דתית. למעשה, 61% מהחרדים דירגו את עוצמת הכפייה החילונית בציון מעל 7 (מתוך 10), וכך גם 49% מהדתיים.

מהמדד עולה כי נמשכת הירידה הכללית בתחושה שנוח לחיות בישראל. השנה: בקרב חילונים, תומכי שמאל וערבים. יחד עם זאת ראוי לציין כי בשנה שעברה כללה הקואליציה השולטת בישראל  מפלגה ערבית בתמהיל, ואילו הממשלה השנה מורכבת ממפלגות השוללות במפורש את הרעיון לכלול מפלגות ערביות בקואליציה. על רקע שינויים אלה, לא התגלו פערים משמעותיים מאוד ביחס היהודים והערבים לעתיד משותף לשתי האוכלוסיות.

את המחקר המלא ניתן לקרוא כאן