מדד JPPI לחברה הישראלית

הישראלים מטילים את האחריות למחדל ה-7 באוקטובר על הממשלה והצבא במשותף

שני שליש מהישראלים סבורים שעל ישראל לתקוף את חיזבאללה במלוא העוצמה בהזדמנות ראשונה או לאחר המלחמה. רוב מוחלט מהציבור בישראל חושב שאין סיכוי לשלום עם הפלשתינים

חמישה חודשים אחרי מתקפת אוקטובר ופינוי תושבי הצפון מבתיהם, סקר המכון למדיניות העם היהודי – מדד JPPI מרץ 24 חושף כי רוב הישראלים מצדדים בפתיחת מערכה עם החיזבאללה וכי אין סיכוי לשלום עם הפלשתינים בעתיד הנראה לעין. מרבית הציבור בישראל סבור כי לממשלה לצה״ל ולשב״כ אחריות שווה ומשותפת למחדל ה 7 באוקטובר.

למדד המלא 

לדברי הפרופ׳ ידידיה שטרן, נשיא המכון למדיניות העם היהודי: "אחת מתוצאות העומק של מתקפת ה-7 באוקטובר היא ירידה חדה של אמון הציבור הישראלי באפשרות של פתרון מדיני של הסכסוך. כך באשר לניהול המלחמה בצפון (ולכן 63% סבורים שישראל חייבת ליזום תקיפה נגד החיזבאללה) וכך באשר לעידן שלאחר המלחמה (79% סבורים שאין סיכוי לשלום עם הפלשתינים במועד הנראה לעין). הטרור החמאסי שכנע את הישראלים לחתור להכרעה ולוותר על הסדרה."

63% מהישראלים סבורים שעל ישראל לתקוף במלוא העוצמה את החיזבאללה ולפגוע ביכולות הארגון לאיים על תושבי הצפון אך חלוקים באשר לעיתוי, כ-29% סבורים שיש לתקוף את חיזבאללה בלבנון בהקדם, 34% תומכים בתקיפה בלבנון לאחר סיום המערכה בעזה, ו-28% מעדיפים לחתור להסדרה מדינית שתמנע הסלמה צבאית בצפון.

הפער בסוגיה זו בין תומכי הקואליציה, הנוטים לצדד בתקיפה, לבין תומכי האופוזיציה, המעדיפים פתרון מדיני, ניכר ביותר. נתונים אלה דומים, אך לא זהים לנתונים מסקר המכון בחודש ינואר, שנוסחו היה שונה במקצת. רוב גדול ממצביעי מפלגות הקואליציה, תומכים בתקיפה מייד (40%) או תקיפה בהמשך (41%) בתום המערכה בעזה. לעומתם, רוב קטן מקרב מצביעי מפלגות האופוזיציה (51%) תומכים בשאיפה להסדרה מדינית.

היחסים עם הפלשתינים

על רקע, השיח על ה״יום שאחרי״ סקר המכון חושף פסימיות רבה. 79% מהיהודים ו-39% מהערבים מסכימים כי "אין סיכוי להסכם שלום בעתיד הנראה לעין". בקרב מצביעי מפלגות הקואליציה שוררת תמיכה נרחבת בחיזוק השליטה הישראלית על הפלסטינים, הרחבת ההתנחלויות ואולי אף סיפוח שטחים, בעוד תומכי האופוזיציה נוטים לצדד בהפרדות מהפלסטינים או בחתירה להסכם מדיני.

43% מהיהודים הסכימו עם האמירה ״בסופו של דבר, אין תחליף להסדר שלום ארוך טווח עם הפלשתינים״, רובם הגדול מצביעי מפלגות האופוזיציה. מקרב מצביעי מפלגות הקואליציה, 14% בלבד הסכימו (מאוד או קצת) שאין תחליף להסדר שלום. רוב גדול מהם (68%) מאוד לא הסכימו עם אמירה זו.

על פי הסקר, כשליש מהיהודים בישראל סבורים שיש לחזק את השליטה על הפלשתינים, ולשקול את פירוק הרשות הפלשתינית וסיפוח שטחי הגדה. שליש אחר סבורים שיש לחתור להפרדה מקסימלית מהפלשתינים תוך שימור השליטה הביטחונית בשטח בידי ישראל.

אחריות למחדל ה 7 באוקטובר

44% מהציבור בישראל חושבים כי לממשלה לצה"ל ולשב"כ אחריות שווה ומשותפת. 31% מהציבור חושב כי האחריות מוטלת על צה״ל והשב״כ. 20% חושבים כי האחריות למחדל הינה של הממשלה.

לדברי שמואל רוזנר עורך הסקר ״החודשים שחלפו מאז תחילת המלחמה, וגילויים המתפרסמים מאז על הימים והשעות שקדמו למתקפת חמאס בדרום הארץ, הביאו לשינוי בעמדת הציבור על חלוקת האחריות ל״מחדל״ בין הדרג הפוליטי לבין הדרג הצבאי. במרץ חזרנו במדוייק על נוסח שאלה שהופיע בסקר המכון גם בנובמבר, כחודש לאחר תחילת המלחמה, והתשובות מעידות על ירידה בשיעור הישראלים המטילים אחריות בלעדית על הממשלה, עליה קלה בשיעור הישראלים המטילים אחריות עיקרית על צה״ל והשב״כ, ועלייה בשיעור הישראלים המטילים אחריות משותפת על הממשלה והצבא״.

אמון הציבור במנהיגים

חמישה סקרים שנערכו מאז פרוץ המלחמה על ידי המכון למדיניות העם היהודי מלמדים על יציבות יחסית באמון הציבור בהנהגה הצבאית והפוליטית. האמון במפקדי צה״ל ירד מעט לעומת תחילת המלחמה, ונותר יציב החודש. האמון בראש הממשלה בנימין נתניהו נמוך למדי מתחילת המלחמה, ועומד על מעט יותר משלושים אחוז. רק בקרב תומכי שתי מפלגות, הליכוד וש״ס, ליותר ממחצית יש אמון גבוה מאוד בראש הממשלה. גם נתון זה לא השתנה החודש באופן משמעותי. לכשליש מהיהודים יש אמון בממשלה, ונתון זה לא השתנה. מקרב הערבים, ל-16% אמון גבוה מאוד או גבוה בממשלה. לשליש מהערבים אמון מאוד נמוך בממשלה (34%).