הערכות שנתיות

הערכה שנתית – 2005

ההערכה השנתית לשנת 2005, היא הפרסום השני שהוציא המכון למדיניות העם היהודי, במסגרתו מוצע פירוט על מצב הקהילות היהודיות ברחבי העולם. ההערכה לשנת 2005 מציגה תמונת מצב עדכנית להקשר הגיאופוליטי שבו פועלות יהדות העולם וישראל; מבליטה שינויים מכריעים שאירעו בתקופה זו בקהילות מרכזיות- ההתמקדות השנה היא ביהדות צרפת, יהודי מדינות חבר העמים ופולין; מסיבה את תשומת הלב למגמות חשובות- בעיקר דמוגרפיות, וסוקרת את הדרכים שבהן עשויים הגלובליזציה, המדע והטכנולוגיה לספק הזדמנויות חדשות לעם היהודי.

לקריאה בהערכה שנתית לשנת 2005