הערכות שנתיות

הערכה שנתית – 2007

ההערכה השנתית לשנת 2007 מחולקת בין שני נושאים עיקריים: השפעת המלחמה בלבנון על ישראל בפרט ועל הקהילה היהודית, ובעיקר בארה"ב, בכלל. וניתוח של מספר היבטים חברתיים והתפתחויות חברתיות בקהילות התפוצה העיקריות ובישראל, הכולל תובנות לגבי מגמות וכיוונים חברתיים בעיקר בעם היהודי.

ההערכה מציעה סדר יום למנהיגים בישראל ובעולם היהודי, בין היתר בנוגע להתמודדות עם תוכנית הגרעין האיראנית, עם הפערים הכלכליים והחברתיים בישראל, עם שאלת הגיור ום נושאים חשובים נוספים שעל סדר היום היהודי.

לקריאת המסמך המלא: הערכה שנתית לשנת 2007