הערכות שנתיות

הערכה שנתית 2011-2012

ההערכה השנתית לשנים 2011-12 , ההערכה השמינית במספר, מציעה מסגרת ברורה להכרעה בשאלה באיזו מגמה מצויים יהדות העולם וישראל -שגשוג, שמירה על הקיים, או דעיכה. באמצעות חמישה ממדים עיקריים – התפתחויות גיאופוליטיות, דמוגרפיה, גיבוש זהות, קשרים תוך  – ובין-קהילתיים, ומשאבים חומריים  – ההערכה מביאה ניתוח מעמיק ושורת מסקנות לגבי מצב יהדות העולם. בחידוש מרתק שהוכנס השנה, ההערכה מבקשת לראשונה לבחון באופן השוואתי את מצב העם היהודי לאורך זמן, תוך שימוש בממדי המפתח הללו בשנים 1945, 1970, 1999 ו- 2011 ובחינתם.
כמו בשנים קודמות, גם השנה מציע המכון הנחיות והמלצות לפעולה למקבלי החלטות במוקדי הכוח שמטרתן לטפח את רווחתם וחוסנם של העם היהודי ושל מדינת ישראל.