מצב העם היהודי הערכה שנתית 2022 תשפ"ב – תמצית לממשלת ישראל