שאלון הערכה שנתית


שלום רב, אנא השיבו על השאלון כמיטב יכולתכם. תודה על שיתוף הפעולה.

צוות המכון למדיניות העם היהודי

תחילה אנחנו מבקשים להבין באופן כללי, איך אתם מעריכים את השנה החולפת מבחינת העם היהודי.באופן כללי, האם להבנתך בשנה האחרונה מצבו של העם היהודי בכללותו השתפר, הורע או נשאר אותו דבר?
באופן כללי, האם להבנתך בשנה האחרונה מצבה של ישראל השתפר, הורע או נשאר אותו דבר?
באופן כללי, האם להבנתך בשנה האחרונה מצב הקהילות היהודיות בתפוצות השתפר, הורע או נשאר אותו דבר?
עכשיו נבקש להיכנס לפרטים, במסגרת המתייחסת לחמשת הממדים המשמשים את המכון להערכה משולבת של מצב העם היהודי.בזירה הגיאופוליטית בולטות השנה שלוש המגמות העיקריות הבאות:
 1. המלחמה באוקראינה מעצימה את המגמות המערערות את "הסדר העולמי" ומשליכות על מעמדה הבינ"ל של ארה"ב ועתידה של אירופה.
 2. נמשכים המאמצים בהובלת ארה"ב להוביל להסכם גרעין עם איראן, שקווי המתאר שלו אינם לרוחה של ישראל.
 3. מגמות מעורבות בסכסוך הישראלי-ערבי: מול מדינות ערב – שיפור משמעותי ביחסים; מול הפלסטינים - התפרצויות טרור וקיפאון מדיני.

האם להבנתך ישנה מגמה נוספת עיקרית ומשמעותית שיש להוסיף לאלה? אם כן, אנא פרט.י מהי:


לאור המגמות שהזכרנו, ואלה שהוספת (אם הוספת), האם להבנתך בשנה האחרונה המצב הגיאופוליטי של העם היהודי השתפר, הורע או נשאר אותו דבר לעומת שנים קודמות?
לאור מה שכתבת, אנא ציין היכן לדעתך צריך למקם השנה את מחוג ״השעון הגיאופוליטי״ של העם היהודי. האפשרויות הן, בסדר יורד:


בזירת המשאבים החומריים בולטות השנה שלוש המגמות העיקריות הבאות:
 1. אינפלציה וערעור גלובלי של תחושת הביטחון הכלכלי (בין השאר בשל המגפה והמלחמה) ישפיעו על החלטות של ישראל, של ארגונים יהודיים ושל תורמים בחלוקת משאבים בשנים הבאות.
 2. ישראל תידרש להשקיע משאבים ניכרים (בסיוע העם היהודי) בקליטת עולים מאוקראינה ורוסיה.
 3. סימנים להמשך השחיקה בשיעור ההשתתפות היהודית במוסדות הקהילה היהודית בארה״ב, ומגמה של הצטמצמות מוסדות הקהילה.

האם להבנתך ישנה מגמה נוספת עיקרית ומשמעותית שיש להוסיף לאלה? אם כן, אנא פרט.י מהי:


לאור המגמות שהזכרנו, ואלה שהוספת (אם הוספת), האם להבנתך בשנה האחרונה מצב המשאבים של העם היהודי השתפר, הורע או נשאר אותו דבר לעומת שנים קודמות?
לאור מה שכתבת, אנא ציין היכן לדעתך צריך למקם השנה את מחוג ״שעון המשאבים״ של העם היהודי. האפשרויות הן, בסדר יורד:


בזירת קשרי הקהילות בולטות השנה שלוש המגמות העיקריות הבאות:
 1. התגייסות כלל יהודית לסיוע ליהודי אוקראינה, הן במילוט והן בסיוע כלכלי. סיוע מצומצם יותר ליהודי רוסיה נתקל במכשולים בגלל החרם המערבי על המדינה.
 2. חזרה לשגרת נסיעות ומפגשים של יהודים, בעקבות שינויים בהתייחסות למגפת הקורונה ואפשרות מתרחבת לנסיעות מעבר לים.
 3. סוגיות דת ומדינה שנויות במחלוקת המקרינות על יחסי ישראל-תפוצות, כמו הפשרה בכותל, רפורמת הגיור ועוד, אינם מתקדמות לפתרון, בין השאר, בשל העדר התכנות פוליטית בישראל.

האם להבנתך ישנה מגמה נוספת עיקרית ומשמעותית שיש להוסיף לאלה? אם כן, אנא פרט.י מהי:


לאור המגמות שהזכרנו, ואלה שהוספת (אם הוספת), האם להבנתך בשנה האחרונה מצב קשרי הקהילות של העם היהודי השתפר, הורע או נשאר אותו דבר לעומת שנים קודמות?
לאור מה שכתבת, אנא ציין היכן לדעתך צריך למקם השנה את מחוג ״שעון הקשרים״ של העם היהודי. האפשרויות הן, בסדר יורד:


בזירת הזהות וההזדהות בולטות השנה שלוש המגמות העיקריות הבאות:
 1. השנה ניכרו קיטוב בשיח הזהות היהודית/ישראלית והחרפה של הרטוריקה המעידה על יחסים מתוחים בין קבוצות בישראל עם הקמתה של ממשלה חדשה, הנשענת על רוב זעום.
 2. נמשכת המגמה של מעבר פעילות יהודית (בעיקר בתי כנסת) לדפוס מקוון, שעשויה להיות לה השפעה משמעותית על דפוסי השתייכות לקהילה.
 3. שגרה מתרחבת של השוואות בין הציונות ובין מצב של ״גזענות-מבנית״ מקשה על צעירים יהודים ליברלים לתמוך בישראל כמדינת לאום יהודית, בלי קשר למדיניות שלה (דו״ח אמנסטי היה התפתחות מדאיגה בהקשר זה).

האם להבנתך ישנה מגמה נוספת עיקרית ומשמעותית שיש להוסיף לאלה? אם כן, אנא פרט.י מהי:


לאור המגמות שהזכרנו, ואלה שהוספת (אם הוספת), האם להבנתך בשנה האחרונה מצב הזהות וההזדהות של העם היהודי השתפר, הורע או נשאר אותו דבר לעומת שנים קודמות?
לאור מה שכתבת, אנא ציין היכן לדעתך צריך למקם השנה את מחוג ״שעון הזהות״ של העם היהודי. האפשרויות הן, בסדר יורד:


בזירת הדמוגרפיה בולטות השנה שלוש המגמות העיקריות הבאות:
 1. קצב גידול האוכלוסייה היהודית מאט.
 2. עלייה משמעותית לישראל (עשרות אלפי עולים) מאוקראינה ורוסיה בשל המלחמה. שיעור העלייה לישראל מרוב המדינות חוזר לאט למצבו לפני מגפת הקורונה.
 3. עימות פוליטי בשאלת קליטת פליטים יהודים ולא יהודים מאוקראינה, וכן הניסיון (שלא צלח) לערוך רפורמה באפשרויות הגיור בישראל, הציפו וחידדו את שאלת המדיניות הדמוגרפית של ישראל.

האם להבנתך ישנה מגמה נוספת עיקרית ומשמעותית שיש להוסיף לאלה? אם כן, אנא פרט.י מהי:


לאור המגמות שהזכרנו, ואלה שהוספת (אם הוספת), האם להבנתך בשנה האחרונה מצב הדמוגרפיה של העם היהודי השתפר, הורע או נשאר אותו דבר לעומת שנים קודמות?
לאור מה שכתבת, אנא ציין היכן לדעתך צריך למקם השנה את מחוג ״שעון הדמוגרפיה״ של העם היהודי. האפשרויות הן, בסדר יורד: