פְּלוּרָלִיזם

שינוי ממשי בהגדרת הזהות העצמית של ערביי ישראל

74 אחוזים מערביי ישראל מגדירים עצמם ישראלים או ערבים ישראלים, רק 7 אחזים מגדירים עצמם פלשתינים

נתוני מדד הפלורליזם של המכון למדיניות העם היהודי (JPPI) לשנת 2020 מגלים שהשנה חל שינוי ממשי בהגדרת הזהות העצמית של ערביי ישראל. על פי נתונים אלה, המבוססים על סקר המכון בעריכת פרופ׳ קמיל פוקס, כרבע מהמיעוטים בישראל (23%) מגדירים את זהותם העיקרית ״ישראלי״ ועוד כמחצית (51%) מגדירים את זהותם ״ערבי-ישראלי״. שיעור הלא יהודים המגדירים את זהותם העיקרית ״פלסטיני״ עומד על כ-7%.

לדברי שמואל רוזנר מעורכי מדד הפלורליזם במכון למדיניות העם היהודי: ״נתונים אלה מצביעים על שינוי ממשי בהגדרת הזהות העצמית של ערביי ישראל בתום שנת בחירות שבה היה עיסוק נרחב בשאלת השותפות של ערביי ישראלית בזירה הפוליטית ובמרקם החברתי בישראל.״

במדד הפלורליזם של השנה חזר המכון למדיניות העם היהודי על שאלה שהוצגה גם בשנה שעברה בנוגע לתחושת הזהות של הנשאלים, המדד השנה מציג תמונה שונה במובהק מזו של השנה שעברה.

שיעור מי שזהותם העיקרית ״פלסטיני״ ו ״ערבי״ ירדה במידה ניכרת מ – 18 אחוזים בשנה שעברה ל 7 אחוזים בלבד השנה.

לעומת זאת נרשמה עליה ניכרת במספר הערבים המגדירים עצמם כישראלים ומספרם עלה מ – 5 אחוזים בשנה שעברה  ל 23 אחוזים השנה.

לשאלה נוספת, שבה נבחנה מידת ההסכמה עם המשפט ״אני מרגיש/ה ישראלי/ת אמיתי/ת״, השיבו רוב הערבים (65%) כי הם מרגישים ישראלים אמתיים במידה מסוימת או במידה רבה (33%). בקרב ערבים מוסלמים, שהם הרוב המכריע של ערביי ישראל שיעור המרגישים ישראלים עומד על 61%. אחד מחמישה ערבים בישראל (18%) אומר כי ״כלל אינו מרגיש ישראלי אמתי״.

מדד הפלורליזם של המכון למדיניות העם היהודי נעשה בחסות קרן ויליאם דווידסון והוא מתפרסם אחת לשנה, לקראת יום העצמאות. המדד מתבסס על סקר נרחב של יהודים וערבים, וכן על עבודת איסוף וניתוח נתונים המתבצעת במכון.

על הסקר אחראי בשנים האחרונות הפרופ׳ קמיל פוקס (אוניברסיטת תל אביב), ואת המדד עורכים עמיתי המכון נוח סלפקוב ושמואל רוזנר.

ביום חמישי הקרוב, 23 באפריל, ייחשפו נתוני המדד המלאים.

נשיא המכון למדיניות העם היהודי אבינועם בר-יוסף העריך כי עבודתם המסורה של ערביי ישראל בתחום הרפואה ובפרט במאבק מול האתגר שמציב משבר הקורונה מעמיקה את תחושת השותפות בין שתי הקהילות. הוא הדגיש כי המכון עוסק בחשיבה אסטרטגית ותכנון מדיניות מכוונת מעשה בנושאי  העם היהודי. צוות החוקרים של המכון שמורכב ממיטב הכוחות המיקצועיים בתחום בוחן את האתגרים, האיומים וההזדמנויות שאיתם מתמודדים יהודי ישראל והתפוצות, ומפתח עקרונות מדיניות המוצגים לממשלת ישראל, לארגונים היהודיים ולקהילות ברחבי העולם.

פעילות המכון למדיניות העם היהודי מפוקחת על ידי מועצת מנהלים בינלאומית בראשות  השגרירים סטיוארט איזנשטדט, לשעבר תת שר האוצר של ארצות הברית ודניס רוס מי שהיה יועץ בכיר לארבעה מנשיאי ארצות הרבית וממונה על האגף לתכנון מדיניות במחלקת המדינה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל און לוי 0505217239