הצגת המחקר החדש של מכון פיו – אלן קופרמן

 

מנהל תחום המחקר הדתי של מכון פיו – אלן קופרמן, מציג את עיקר ממצאי המחקר החדש של מכון פיו ומתמקד בקשר שבין הקבוצות השונות ביהדות התפוצות (צעירים, מבוגרים, רפורמים, אורתודוקסים, קונסרביטים ועוד) לישראל ובדרכים השונות בהן הוא מתבטא.