[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_2u16"]
אירועי עבר

הצגת ממצאי מדד הפלורליזם לשנת 2023

28/03/2023
בשעה 16:00

ממצאי סקר מקיף אודות הפלורליזם בחברה הישראלית הוצגו בוובינר ולאחר מכן התקיים דיון בשאלות העקרוניות ובהשלכות המדיניות שעולות מהנתונים.

הדיון התקיים ביום שלישי ז' בניסן, 28 במרץ, בין השעות 16:00 – 17:00.

הצגת נתונים: שמואל רוזנר, עמית בכיר, המכון למדיניות העם היהודי

מגיבים:

ח"כ פנינה תמנו שטה, יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, לשעבר שרת העלייה והקליטה.

ד"ר יואב שורק, עורך כתב העת 'השילוח'.

שאלות ותשובות

סיכום: פרופ' ידידיה שטרן, נשיא המכון למדיניות העם היהודי.

מנחה: נעה ישראלי, עמיתה, המכון למדיניות העם היהודי.

את המחקר המלא ניתן לקרוא כאן.

בכתבה המסכמת את האירוע ניתן לצפות כאן.

זו השנה התשיעית שבה מפרסם המכון למדיניות העם היהודי מדד פלורליזם שנתי, והשנה השמינית שבה הממד מתבסס, בין השאר, על סקר עמדות מקיף. כמו בשנים קודמות, הסקר כלל משיבים יהודים ולא יהודים.
השנה מתמקד המדד, שנערך בשבועות האחרונים, בהובלתם של שמואל רוזנר ונח סלפקוב עמיתי המכון יחד עם פרופ' קמיל פוקס, ביחסם של הקבוצות השונות של מדינת ישראל ליסודותיה הזהותיים: "יהודית – ודמוקרטית".