[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_2u16"]

בין היועץ והקברניט – האתגר להשפיע

בעקבות פרסום ספרו החדש של אבי גיל נוסחת פרס, קיים "המכון  למדיניות העם היהודי" דיון במערכת היחסים המורכבת בין יועצים לקברניטים (16 במאי 2018). הדיון התמקד באתגר שניצב בפני יועץ וגופי יעוץ שמבקשים להשפיע על הקברניטים: איך מונעים את ניירות המדיניות לאגור אבק על המדף, כיצד מבטיחים שהמחליטים יתייחסו להמלצות, ואיך מערכת היחסים האישיים משפיעה על התוצאה. הדיון נפתח בשיחה בין סלי מרידור לאבי גיל שבתקופות מסוימות פעלו משני צידי המתרס הפוליטי.

ב"נוסחת פרס" אבי גיל יעביר אתכם חוויה מרתקת. הנה אתם, הקוראים, הופכים לזבוב על הקיר במשרד של שר החוץ, או מאזינים מאחורי הדלת של ראש הממשלה, או מתחבאים מאחורי וילון במשרד של הנשיא. שומעים את הצחוקים, את העלבונות, את הלחישות, את הקללות. נפעמים מהחזון הגדול, מזהים את השקרים הקטנים, מתפעלים מהתחמנות הערמומית. הנה הטבח, הנה הפרודוקטים, הנה התבלינים. הנה התבשיל המדיני והפוליטי שעל האש. הנה הזדמנות נדירה להבין איך עובד מנהיג. איך חושב הטבח, איך עובד המטבח, איך מתערבבים המרכיבים, איך נרקחת הארוחה שקובעת את עתידכם.

 

בעקבות פרסום ספרו החדש של אבי גיל נוסחת פרס, קיים "המכון  למדיניות העם היהודי" דיון במערכת היחסים המורכבת בין יועצים לקברניטים (16 במאי 2018). הדיון התמקד באתגר שניצב בפני יועץ וגופי יעוץ שמבקשים להשפיע על הקברניטים: איך מונעים את ניירות המדיניות לאגור אבק על המדף, כיצד מבטיחים שהמחליטים יתייחסו להמלצות, ואיך מערכת היחסים האישיים משפיעה על התוצאה. הדיון נפתח בשיחה בין סלי מרידור לאבי גיל שבתקופות מסוימות פעלו משני צידי המתרס הפוליטי.

ב"נוסחת פרס" אבי גיל יעביר אתכם חוויה מרתקת. הנה אתם, הקוראים, הופכים לזבוב על הקיר במשרד של שר החוץ, או מאזינים מאחורי הדלת של ראש הממשלה, או מתחבאים מאחורי וילון במשרד של הנשיא. שומעים את הצחוקים, את העלבונות, את הלחישות, את הקללות. נפעמים מהחזון הגדול, מזהים את השקרים הקטנים, מתפעלים מהתחמנות הערמומית. הנה הטבח, הנה הפרודוקטים, הנה התבלינים. הנה התבשיל המדיני והפוליטי שעל האש. הנה הזדמנות נדירה להבין איך עובד מנהיג. איך חושב הטבח, איך עובד המטבח, איך מתערבבים המרכיבים, איך נרקחת הארוחה שקובעת את עתידכם.