יחסי ישראל-תפוצות

לעזור ל"יורדים" להישאר יהודים

נייר מדיניות חדש של "המכון למדיניות העם היהודי" קורא לממשלת ישראל להשתתף בעלות החינוך היהודי-ציוני של ילדי מהגרים ישראלים ("יורדים") בתפוצות

הנייר "מדיניות חדשה לטיפול במהגרים ישראלים: לעזור ל'יורדים' להישאר יהודים" קובע כי קהילת המהגרים הישראלים במדינות העולם, בעיקר בצפון אמריקה, יכולה להיות נכס אסטרטגי לישראל, לסייע בהתחדשות זהותית ודמוגרפית בקהילות יהודיות בחו"ל ולשמש ראש גשר ביחסי ישראל- תפוצות. הנייר מופנה למקבלי ההחלטות בישראל וגם למנהיגי הקהילות היהודית בתפוצות.

ההמלצות העיקריות בנייר החדש:
* ישראל צריכה לתת זכויות בחירה לישראלים מהגרים לתקופה מוגבלת לחיזוק הקשר עם ישראל.
* ישראל צריכה לממן הקמת גנים ובתי ספר לישראלים בחו"ל.
* ישראל צריכה לממן מסלולי לימוד מיוחדים לילדי מהגרים ישראלים בבתי ספר יהודיים בתפוצות.
המלצות אלה נשענות על ניתוח מפורט של מצב קהילת המהגרים הישראלים בתפוצות שממנו עולה כי:
* קהילת הישראלים המהגרים יכולה להיות נכס לישראל ולקהילה היהודית המקומית.
* בני הדור השני לקהילת הישראלים המהגרים חשופים לתהליכי התבוללות מואצים.
* הורים ישראלים בחו"ל מתקשים בהנחלת הזהות ה"ישראלית" לדור הבא.
נשיא המכון, אבינועם בר יוסף, אומר כי "מדינת ישראל צריכה לעשות מאמץ לחבק את בני היורדים, שהתרחקו מישראל על רקע התנערותם של המדינה ושל הציבור הישראלי מדור ההורים, כדי לחזק את הזהות היהודית שלהם ואת קשריהם ארוכי הטווח למדינת ישראל. חיבוק כזה חייב להיות מלווה בהשקעה תקציבית ובשינוי תודעתי בתקופה שבה המרחקים מתקצרים ומאפשרים חלוקת מסלול החיים בין שתי מדינות". מחבר הנייר, יוגב קרסנטי, אומר כי "אין סתירה בין האתוס הציוני לבין ההשקעה בבני המהגרים. נהפוך הוא, קיים אינטרס ישראלי מובהק בקיומה של תפוצה
ישראלית-יהודית חזקה ומעורבת. מעורבות של מהגרים מישראל בזירה הציבורית הישראלית יכולה לשמש כלי לחיזוק וביטוי הזיקה הנמשכת שלהם למדינה".