המרכז למידע וייעוץ על שם דיאן וגילפורד גלייזר

המרכז למידע וייעוץ של קרן דיאן וגווילפורד גלייזר משתמש בטכנולוגיות מתקדמות ביותר ובמיטב המוחות הטכנולוגיים של מדינת ישראל על מנת לאסוף, לנתח ולהנגיש נתונים רלוונטיים על החיים היהודיים בישראל ובתפוצות; באמצעות כך, הוא ממלא פער משמעותי הקיים בתהליכי קבלת החלטות בכל העולם היהודי.

מומחי המרכז אוספים ומנתחים מידע ונתונים, ומעמידים אותם לרשות הציבור הרחב, מקבלי החלטות ומתכנני מדיניות ביישויות ממשלתיות בישראל, ארגונים יהודיים גדולים, קהילות יהודיות ברחבי העולם וגופים פילנתרופיים ברחבי העולם היהודי ובישראל. המרכז נותן מענה מקצועי למחסור במידע החיוני להבנת המציאות ולקבלת החלטות אל מול האתגרים שהמאה ה-21 מציבה בפני העם היהודי.