המזרח התיכון

(English) No substitute for Oslo and the ‘new Middle East’ – opinion

לא זמין בעברית