אתגרי הקיטוב בקהילות היהודיות

יחסי ישראל-תפוצות

אתגרי הקיטוב בקהילות היהודיות

 

הדיאלוג היהודי העולמי של המכון למדיניות העם היהודי (JPPI) לשנת 2023 בחן את הקיטוב הגובר והשיח המתלהם בתוך ישראל ובקהילות יהודיות בעולם, בייחוד במה שקשור למדיניות שנוקטת ממשלת ישראל בנושאים של פלורליזם דתי, האיזון בין מערכת המשפט לבין רשויות השלטון האחרות בישראל והניהול של שטחי יהודה ושומרון מאז 1967.

מחברים: ד"ר שלמה פישר וד"ר ג'ון רסקיי. 
רכז פרויקט: יונתן סיידל 

הבא