דיאלוג ישראל-תפוצות

דיאלוג ישראל-תפוצות של המכון למדיניות העם היהודי שואף לעמוד על דעותיהם של המנהיגי הקהילות היהודיות בתפוצות בשלל הסוגיות המעסיקות אותם.
במסגרת הדיאלוג אנו מכנסים מנהיגי ארגונים ופדרציות יהודיות לקבוצות מיקוד שבהן הם דנים בנושאים אלו. הנושאים כוללים את השפעת האנטישמיות על הזהות היהודית ומדינת ישראל, את דעתם על יחסי ישראל והתפוצות ועל העתיד המשותף של הקהילות היהודיות השונות.
מדי שנה, הפרויקט מגיע למאות משתתפים ומקיים כ-20 מפגשים בצפון אמריקה, אירופה, דרום אפריקה ואוסטרליה. המשתתפים ממלאים שאלון ונוטלים חלק בדיונים בקבוצות קטנות שבהם הם מבטאים את מחשבותיהם לגבי הסוגיות הרגישות הללו. בשנים האחרונות ניסינו לכלול את טווח הגילאים הגדול ביותר האפשרי תוך שימת דגש מיוחד על צעירים.

ראשי הפרויקט הם ד"ר שלמה פישר וד"ר רייצ'ל פיש. 

לכל הפרסומים של דיאלוג ישראל-תפוצות לחצו כאן.