דיאלוג ישראל-תפוצות

אתגרי הקיטוב בקהילות היהודיות

הדיאלוג היהודי העולמי של המכון למדיניות העם היהודי (JPPI) לשנת 2023 בחן את הקיטוב הגובר והשיח המתלהם בתוך ישראל ובקהילות יהודיות בעולם, בייחוד במה שקשור למדיניות שנוקטת ממשלת ישראל בנושאים של פלורליזם דתי, האיזון בין מערכת המשפט לבין רשויות השלטון האחרות בישראל והניהול של שטחי יהודה ושומרון מאז 1967.
יחסי ישראל-תפוצות

מדינת ישראל, התפוצות וחוק הלאום

מחברי הדו"ח: ד"ר שלמה פישר, ד"ר ג'ון רסקיי
יחסי ישראל-תפוצות

אנטישמיות והשפעתה על זהות יהודית

חרדים

דו"ח צמיחת הקהילות החרדיות בתפוצות

חרדים
יחסי ישראל-תפוצות

70 שנה ליחסי ישראל-תפוצות: הדור הבא

דיאלוג ישראל תפוצות 2018 70 שנה ליחסי ישראל – תפוצות: הדור הבא דו"ח מיוחד של המכון למדיניות העם היהודי ראשי הפרויקט: שמואל רוזנר, ג’ון רסקיי משתתפים: דב מימון, נח סלפקוב, דן פפרמן, עוזי רבהון, אדר שיבר עורכים: רמי טל ובארי גלטמן  
יחסי ישראל-תפוצות

70 שנה ליחסי ישראל תפוצות: הדור הבא

ראשי הפרוייקט: שמואל רוזנר, ג׳ון רסקיי

ירושלים והעם היהודי: אחדות ומחלוקת

דיאלוג ישראל תפוצות 2017 ירושלים והעם היהודי: אחדות ומחלוקת דו"ח מיוחד של המכון למדיניות העם היהודי ראשי הפרויקט: שמואל רוזנר, ג’ון רסקיי סייעו בהכנת הדו"ח : נח סלפקוב, חיה אקשטיין עורכים: רמי טל ובארי גלטמן  

המנעד היהודי בעידן של זהות גמישה: עמדות יהודי העולם

פתח דבר ב-2016 מציין המכון למדיניות העם היהודי את השנה השלישית להקמת המסגרת לקיום דיאלוג מובנה ושיטתי בין ישראלים לבין יהודי התפוצות בנושאים שעומדים במרכז תחומי העניין המרכזיים לעם היהודי ברחבי תבל. בחינת המרחב היהודי בעת של זהות גמישה ושיח משותף על ההתייחסות של הזרמים השונים ליהדות, הם מרכיבים מרכזיים בפרויקט שלנו המתמקד בפלורליזם ודמוקרטיה בישראל ובעולם. אנו מביעים הערכה…

ערכים יהודים ושימוש בכוח על ידי ישראל בעימות מזוין: עמדות יהודי העולם

הקדמה זו השנה השנייה שבה המכון למדיניות העם היהודי מוביל דיאלוג מובנה בין הקהילותהיהודיות בתפוצות לבין ישראל, בנושאים שיש להם חשיבות והשפעה על כלל הקהילות.בשנה שעברה, במסגרת תהליך של משרד המשפטים, ועל רקע יוזמות חקיקה בישראל,הוקדש הדיאלוג ל"אופייה היהודי והדמוקרטי של מדינת ישראל". הפרופסור רות גביזון,שגיבשה המלצות לשרת המשפטים, ביקשה מהמכון לבדוק את יחסם של יהודי התפוצותלישראל כמדינה "יהודית ודמוקרטית"…

ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: עמדות יהודי העולם

דו"ח מיוחד זה, של המכון למדיניות העם היהודי, מציג את עמדותיהם של יהודי התפוצות לגבי מאפייניה הייחודיים של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ומאפשר לשלב אותם בתוך היוזמה החשובה של משרד המשפטים הישראלי. חשיבותו העיקרית והמהותית של תהליך זה,  היא בהיוועצות אמיתית, עמוקה וכנה עם יהודי התפוצות,  סביב נושא שקודם לכן נתפס כעניין פנים-ישראלי מובהק. לדיאלוג הזה עם יהודי העולם נודעת…