ירושלים והעם היהודי: אחדות ומחלוקת

דיאלוג ישראל-תפוצות

ירושלים והעם היהודי: אחדות ומחלוקת


דיאלוג ישראל תפוצות 2017

ירושלים והעם היהודי:
אחדות ומחלוקת

דו"ח מיוחד של המכון למדיניות העם היהודי

ראשי הפרויקט: שמואל רוזנר, ג’ון רסקיי

סייעו בהכנת הדו"ח : נח סלפקוב, חיה אקשטיין

עורכים: רמי טל ובארי גלטמן