70 שנה ליחסי ישראל-תפוצות: הדור הבא

יחסי ישראל-תפוצות

70 שנה ליחסי ישראל-תפוצות: הדור הבא


דיאלוג ישראל תפוצות 2018

70 שנה ליחסי ישראל – תפוצות:
הדור הבא

דו"ח מיוחד של המכון למדיניות העם היהודי

ראשי הפרויקט: שמואל רוזנר, ג’ון רסקיי

משתתפים: דב מימון, נח סלפקוב, דן פפרמן, עוזי רבהון, אדר שיבר

עורכים: רמי טל ובארי גלטמן