מאמרי דעה

לא עומדים באתגר

בסדרת המאמרים "הלכה ציונית" שפורסמה במקור ראשון, בודק פרופ' ידידיה שטרן את התגובה ההלכתית למדינה. לטענתו, כיוון שההלכה גובשה ברובה בגלות, בהעדר ריבונות יהודית, קשה לאתר בה התייחסות ישירה לריבונות. התופעה המרעישה ביותר בחיי היהודים בדורות האחרונים – שובם אל ההיסטוריה – נשארת בלתי מוסדרת בידי ההלכה. פרופ' שטרן טוען כי לשתיקה ההלכתית נוכח הריבונות יש תוצאות קשות הן לגבי אופייה היהודי של המדינה, הן לגבי בירור יחסה של הציונות הדתית אל המדינה, הן באשר למצוקת הקיום של האדם הציוני-דתי, והן בעבור ההלכה עצמה, שנדחקת לקרן זווית בחיים הלאומיים. חלק מהחיכוך שבין הציונות הדתית לבין המדינה ומוסדותיה הוא תולדה של הפאסיביות ההלכתית של הפסוקים הציונים-דתיים שאינם אוזרים אומץ לקבוע הלכות מדינה רלבנטיות למדינת הלאום היהודי.