יחסי ישראל-תפוצות

מדד קול העם היהודי לחודש פברואר 2024 – רוב יהודי ארה"ב: יחסי ישראל-ארה"ב יהיו טובים יותר עם ביידן

יהודי ארה״ב טוענים כי ישראל תהיה ״פקטור משמעותי״ בהחלטתם למי להצביע לנשיאות. רובם משוכנעים שביידן יהיה טוב יותר ליחסים בין המדינות מאשר טראמפ

דו"ח חדש של "קול העם היהודי" של ה-JPPI (המכון למדיניות העם היהודי), מראה כי  ישראל והיחס לישראל יהווה מרכיב מרכזי בהחלטה למי להצביע בבחירות לנשיאות שיערכו בסוף השנה. רוב יהודי ארה״ב אומרים כי יצביעו לג׳ו ביידן בבחירות לנשיאות, ורובם סבורים כי יהיה טוב יותר לישראל.

סקר קול העם היהודי שעורך המכון למדיניות העם היהודי (JPPI) מתקיים בפעם הרביעית והוא עוקב אחר דעות יהודי ארה״ב מאז פרצה המלחמה ב 7 באוקטובר.

בסקר שנערך בחודש פברואר, נמצא כי רוב יהודי ארה״ב, מרגישים ירידה משמעותית בתמיכה האמריקאית במאמץ המלחמתי הישראלי. המדובר בשינוי משמעותי לעומת סקר קודם שנערך בחודש ינואר השנה.

מקרב יהודים שהזדהו פוליטית כ״מרכז״ (centrist) שיעור הקובעים כי ארה״ב ״לא תומכת מספיק בישראל״ עלה מ-55% ל-67%. עלייה דומה ניכרת גם בקרב ״נוטים לליברלים״ ו״נוטים לשמרנים״.

רק בקבוצות הקצה, ה״מאוד ליברלים״ ו״המאוד שמרנים״, לא חל שינוי משמעותי בעמדות לעומת החודש שעבר.

רוב משתתפי הסקר סבורים כי ישראל פועלת במלחמה במידה הנכונה או פחות מזה של ״אגרסיביות״ כלפי הפלסטינים.

בסוף השנה צפויות להיערך הבחירות לנשיאות בארה״ב והסקר מראה ששיעור גדול מהנשאלים מתכוונים לקחת בחשבון את עמדת המועמדים כלפי ישראל בהחלטתם איך להצביע. זאת, לנוכח העלאת נושא מדיניות החוץ האמריקאית לסדר היום עקב המלחמה.

על פי המסקנות, המלחמה בישראל עלולה להזיז קולות יהודיים שמרניים לטובת טראמפ, ולהגדיל את העניין בסוגיה הישראלית גם בקרב יהודים מתונים וליברלים שנוטים לביידן.

סקר קול העם מלמד על ההעדפה הגורפת של יהודים ליברלים להצביע לנשיא ג׳ו ביידן , גם מי שמגדירים עצמם כמשתייכים  ל״מרכז״ נוטים לביידן, אך רבים מהם עוד לא בטוחים אם ומה יעשו, ועל כך שיהודים שמרנים נוטים להצביע לטראמפ.

יש לציין כי, המשיבים לסקר קול העם הם קבוצה שיש בה ייצוג עודף ליהודים בארה״ב שביקרו בישראל, מזדהים עם ישראל ורואים חשיבות לקשר עם ישראל. לכן, ישנה גם אפשרות שהנטייה החזקה להתייחס ל״נושא הישראלי״ כפקטור שיהיה משמעותי בהחלטה כיצד להצביע בבחירות בנובמבר נובעת מהרכב הפאנל ולא מעוצמת האירועים (כמובן, ההשערה הסבירה ביותר תהיה שמדובר בשילוב של שני האלמנטים – הרכב הפאנל, ועוצמת האירועים.

שאלה נפרדת על המועמדים בהקשר הספיציפי של יחסי ישראל-ארה״ב, מדגימה כיצד קבוצות שנוטות לביידן סבורות כי הוא יהיה טוב יותר גם לקשרי המדינות, ומי שמעדיפים את טראמפ גורסים טענה הפוכה. בהינתן גודל הקבוצות שמדובר בהן, רוב היהודים נוטים להצביע לביידן, ורובם גם סבורים שביידן יהיה הנשיא הטוב יותר בהקשר של יחסי ישראל-ארה״ב.

בהתאמה צפויה לעמדות הפוליטיות ולקבוצת ההשתייכות החברתית, מי שקשורים לקהילה ומי שביקרו בישראל מניחים יותר מאחרים שישראל פועלת באגרסיביות במידה הנכונה. מי שאינם קשורים לקהילה, ומי שלא ביקרו בישראל, חושבים כך בשיעור נמוך יותר בדרך כלל.

הסקר שנערך בקרב 770 יהודים בארה״ב הרשומים לפאנל של המכון למדיניות העם היהודי. הדו״ח אינו מספק נתון משוקלל המייצג את עמדת ״כלל יהודי ארה״ב״, אולם מספר המשתתפים בו מקבוצות שונות מאפשר לזהות מגמות, עמדות מובהקות, וכן פערים בין קבוצות שונות של יהודים על פי השתייכות דתית, קרבה לישראל, עמדה פוליטית, קשר ליהדות ועוד.

להלן כמה נתונים על משתתפי הסקר: כמחציתם רפורמים או קונסרבטיבים, בהתאמה טובה למדי לנתון הכללי בקרב יהודי ארה״ב. שיעור הבלתי משויכים לזרם כלשהו נמוך יחסית, אך מספר משיבים גבוה למדי גם מקרב קבוצה זו מאפשר לאבחן גם עמדות מובהקות של חבריה. כשלושים אחוז נוטים לכיוון השמרני, נתון שאינו רחוק מהחלוקה המקובלת של יהודים על פי מפתח פוליטי. משתתפי הסקר נטו לבקר בישראל בשיעור גבוה משמעותית לעומת ממוצע יהודי ארה״ב. שיעור הנשואים נישואים מעורבים נמוך יחסית בפאנל JPPI לעומת שיעורם בכלל האוכלוסייה היהודית.

את הסקר עם כלל הגרפים ניתן למצוא כאן.