ירושלים והעם היהודי: אחדות ומחלוקות

ירושלים והעם היהודי: אחדות ומחלוקות

דו"ח ביניים, הוצג לראש העיר ירושלים ניר ברקת, לקראת יום ירושלים ה-50

ראשי הפרויקט: שמואל רוזנר, ג'ון רסקיי

ניהול הפרויקט: חיה אקשטיין-קופל

השתתף בכתיבה: נח סלפקוב