דיאלוג ישראל-תפוצות

ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: עמדות יהודי העולם

דו"ח מיוחד זה, של המכון למדיניות העם היהודי, מציג את עמדותיהם של יהודי התפוצות לגבי מאפייניה הייחודיים של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ומאפשר לשלב אותם בתוך היוזמה החשובה של משרד המשפטים הישראלי.

חשיבותו העיקרית והמהותית של תהליך זה,  היא בהיוועצות אמיתית, עמוקה וכנה עם יהודי התפוצות,  סביב נושא שקודם לכן נתפס כעניין פנים-ישראלי מובהק. לדיאלוג הזה עם יהודי העולם נודעת חשיבות מיוחדת בתקופה שבה ההנהגה הישראלית תובעת לקבל משכניה הכרה מפורשת בכך שישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, וכאשר ברקע מתפתח בישראל דיון ער סביב ההצעות השונות לחקיקה של "חוק לאום".

לקריאת הדו"ח המלא: ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית- עמדות יהודי העולם