שותפים וחברי האסיפה הכללית

לסטר קראון וצ’רלס גודמן

מטעם קרן משפחת קראון
סגור

קרן ויליאם דוידסון

סגור

נתן ופרנסיס קירש

בשם קרן משפחת קירש בע"מ
סגור

רוברט קפיטו וג'פרי שונפלד

מטעם פדרציית ניו יורק
סגור

צ’רלס רטנר

יו"ר חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית לא"י
סגור

נתן שרנסקי

יו”ר הנהלת הסוכנות היהודית לא”י
סגור

דוד סילברס

יו"ר ועדת התקציב והכספים של הסוכנות היהודית לא"י
סגור

פול זינגר

מטעם קרן פול זינגר

ביוגרפיה

סגור

רני טריינין

סגן יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית לא"י

ביוגרפיה

סגור

קרן ג’ודי ומייקל שטיינהרט

סגור