דוחות

הערכה שנתית: מצב העם היהודי לשנת 2023

ההערכה השנתית של המכון למדיניות העם היהודי מסכמת את העבר וצופה אל העתיד. מצד אחד, היא בוחנת מדי שנה בשנה התפתחויות ואירועים שהייתה להם השפעה על מדינת ישראל ועל העם היהודי; מנגד, היא גם עוקבת אחר מגמות המסתמנות כבולטות במיוחד כדי לבחון כיצד אפשר להשפיע על הכיוון שהן הולכות אליו – מתוך מטרה לשפר הן את מצבה של ישראל הן את מצבן של קהילות יהודיות ברחבי העולם.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox_2u16"]
זהות

"מיהם יהודים?" – עמדות היהודים בישראל | הדו"ח המלא

מחקר מקיף בוחן את עמדות היהודים בישראל בנוגע לשאלה "מיהו יהודי?"
זהות

הערכה שנתית 2022

ראש פרויקט: שמואל רוזנר משתתפים: גבריאל אבנצור, נדיה ביידר, אבי גיל, בארי גלטמן, שלום סולומון ואלד, חיים זיכרמן, נעה ישראלי, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, שלמה פישר, דן פפרמן, שוקי פרידמן, ג'ון רסקיי, ידידיה שטרן, אדר שיבר

הערכה שנתית 2021

ממשלת ישראל החדשה והעם היהודי ראש פרויקט: שמואל רוזנר משתתפים: אבי גיל, בארי גלטמן, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג, שלום סולומון ואלד, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, גיתית לוי-פז, שלמה פישר, דן פפרמן, שוקי פרידמן, עוזי רבהון, ג'ון רסקיי, ידידיה שטרן, אדר שיבר

הערכה שנתית 2020

תש"פ | 2020

הערכה שנתית 2020 תמצית מיוחדת לממשלת ישראל

הערכה שנתית תשע"ט | 2019

מגמות והמלצות מדד משולב של אנטישמיות באירופה ובארה״ב פרק חדש: יצירה של יהודים ויצירה יהודית   ראש פרויקט שמואל רוזנר משתתפים: אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, בארי גלטמן, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג, שלום סולומון ואלד, רמי טל, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, גיתית לוי-פז, שלמה פישר, דן פפרמן, עוזי רבהון, ג'ון רסקיי, אדר שיבר

המכון למדיניות העם היהודי הציג לממשלה את ההערכה השנתית

ראש הממשלה נתניהו קיבל את המלצת המכון למדיניות העם היהודי להקמת גוף ממשלתי בעל סמכויות ביצועיות שיוביל את המאבק באנטישמיות

הערכה שנתית 2018

ראש פרויקט ד"ר שלמה פישר משתתפים: אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג, שלום סולומון ואלד, יהודית בוקסר ליברנט, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, גיתית לוי-פז, דן פפרמן, עוזי רבהון, שמואל רוזנר, ג'ון רסקיי, אדר שיבר עורכים: רמי טל בארי גלטמן

הערכה שנתית 2017

הערכה שנתית 2017 5777 ראש פרויקט ד"ר שלמה פישר משתתפים: חיה אקשטיין, אבינועם בר-יוסף, אבי גיל, מתיו גרסון, ענבל הקמן, מיכאל הרצוג, שלום סולומון ואלד, יוסי חן, דב מימון, נח סלפקוב, סטיבן פופר, גתית פז-לוי, דן פפרמן, עוזי רבהון, שמואל רוזנר, ג'ון רסקיי עורכים: רמי טל בארי גלטמן