עלייה צרפתית

תוכנית חירום לעלייה מצרפת

לאור ההתפתחויות האחרונות באירופה בכלל, ובצרפת בפרט, מציע המכון למדיניות העם היהודי תוכנית חירום לעלייה וקליטה של כ- 120,000 יהודים מצרפת.   לקריאת הדו"ח המלא: תכנית חירום עליה מצרפת

פרסומים נוספים